Dezvoltare durabilă în UE

Raport de monitorizare privind progresul în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în context UE Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) s-au aflat de mult timp în centrul procesului de elaborare a politicilor europene, ferm ancorate în tratatele europene și fac parte din principalele proiecte, politici sectoriale și inițiative. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale sale, adoptate de Națiunile Unite (ONU) în septembrie 2015, a dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea dezvoltării durabile. UE și statele sale membre s-au angajat să respecte…

citește mai mult...