Cartografierea vulnerabilității la căldura urbană

Astăzi, majoritatea metropolelor lumii se confruntă cu problemele legate de schimbările climatice. Compania cehă Ecoten Urban Comfort folosește o abordare bazată pe date pentru a ajuta orașele să se adapteze, utilizând metode de proiectare urbană mai ecologice, mai răcoroase și mai sănătoase. Compania de inginerie de mediu este un spinoff al firmei de consultanță în construcții Ecoten (Smart Energy Solutions) și oferă servicii personalizate pentru a ajuta dezvoltatorii urbani să construiască orașe rezistente, în mai multe moduri.

Unul este prin efectuarea evaluărilor de vulnerabilitate la căldura urbană. Acestea identifică zonele critice și permit factorilor de decizie să implementeze mai eficient strategiile de atenuare a căldurii. De asemenea, compania realizează simulări de microclimat urban pentru a evalua impactul la nivel de microclimat al potențialelor proiecte urbane. Scopul fiecăruia este de a proteja cetățenii și de a oferi un mediu urban mai confortabil.

Ecoten evaluează impactul și vulnerabilitățile la căldură folosind datele transmise de sateliții Landsat și Sentinel. Inginerii dezvoltă apoi soluții bazate pe natură, cum ar fi fântânile și vegetația, pentru a răcori zonele critice. Simulările computerizate ale microclimatului în diferite zone sunt utilizate pentru a găsi soluții eficiente pentru atenuarea insulelor de căldură urbană.

Compania descrie abordarea sa ca fiind „bazată pe date tehnice”, iar obiectivul este „să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor prin proiectarea unor orașe mai ecologice, mai răcoroase și mai sănătoase”. Compania adaugă că „suntem convinși că viitorul planetei noastre va depinde de capacitatea orașelor noastre de a se adapta și trebuie să folosim potențialul tuturor de a construi orașe reziliente”. Ecoten speră să convingă municipalitățile să abordeze provocările schimbărilor climatice prin soluții inovatoare, îmbunătățind astfel calitatea vieții pentru rezidenții urbani.

Într -un proiect recent, Ecoten a clasificat stațiile feroviare din Cehia din punct de vedere al sustenabilității acestora | Sursă foto: Ecoten Urban Comfort

Pe lângă proiecte precum analiza performanței căilor ferate din Republica Cehă și evaluarea zonelor vulnerabile la căldură din Viena, Ecoten a creat, de asemenea, hărți care localizează centre de testare covid, unități de îngrijire medicală și persoane cu grad de risc ridicat din orașele cu nivel de poluare ridicat, care utilizează informațiile pentru a implementa inițiative inteligente. În viitor, datele de cartografiere a căldurii ar putea fi, de asemenea, combinate cu aplicațiile de tip wayfinding, pentru a ajuta oamenii să evite zonele cu cea mai ridicată temperatură.

Se estimează că până în 2030, aproximativ 60 % din populația lumii va trăi în zonele urbane, o dublare de la 30 % în 1950. În același timp, majoritatea metropolelor lumii se confruntă deja cu efectele schimbărilor climatice. Ecoten este în fruntea mișcării de contracarare a efectelor căldurii în mediile urbane. De asemenea, compania a creat un indice de vulnerabilitate la căldura urbană, care a fost recomandat de Comisia comună de cercetare a UE (EU Joint Research Commission) ca indicator pentru obiectivele SDG privind acțiunea climatică.

Methods for Heat Vulnerability in Milan – Urban Comfort

Metodologii de cartografiere
a vulnerabilității căldurii urbane
Milano, Italia


Context

Orașul Milano a fost selectat ca zonă de studiu, deoarece se mândrește cu una dintre cele mai mari producții economice din Europa, promovată prin expansiune urbană rapidă, care intensifică efectele căldurii extreme. În Milano, la nivel de planificare, există trei documente principale considerate puncte de referință în definirea obiectivelor și strategiilor cheie împotriva schimbărilor climatice: planul de urbanism Piano di Governo del Territorio (PGT), planul energetic Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) și planul de mobilitate durabilă Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Conform acestor documente, de mai mulți ani, Milano întâmpină probleme legate de schimbările climatice. În consecință, orașul suferă schimbări de mediu care afectează viața de zi cu zi a locuitorilor.

Am efectuat acest studiu în 2019, în colaborare cu cercetătorii F. Rotondo de la Politecnico Milano și E. Gerasimova de la Universitatea Politechnică "Petru cel Mare" St. Petersbourg.


1

Calculul și cartografierea indicilor.

Expunere (E)

Acest indice reprezintă valoarea medie normalizată a temperaturii într-o anumită zonă, în perioada de luminozitate maximă
Senzitivitate (S)

Acest indice reprezintă procentul populației extrem de vulnerabile. Două grupe de vârstă au fost considerate ca fiind vulnerabile la căldură: până la 14 ani și peste 65 de ani


Capacitate de adaptare (AC)

Acest indice reprezintă raportul suprafața zonei aflată pe o rază de 1 km în jurul unui spital public față de suprafața totală a cartierului respectiv2

Pentru fiecare din cele 87 de cartiere ale orașului Milano, vulnerabilitățile la căldură au fost reprezentate de un indice (UHVI) pentru care valoarea 0 reprezintă vulnerabilitate scăzută, iar valoarea 1 reprezintă vulnerabilitate ridicată. Rezultatele obținute din aplicarea celor cinci formule pot fi observate în hărțile elaborate.

Methods for Heat Vulnerability in Milan – Urban Comfort

Metodologii de cartografiere
a vulnerabilității la căldura urbană
Limerick, Irlanda


Context

Orașul irlandez Limerick intenționa să implementeze strategii de adaptare împotriva căldurii extreme pentru a îmbunătăți calitatea generală a vieții cetățenilor. Am oferit orașului Limerick o evaluare bazată pe cartografiere, pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile din oraș. Harta a fost prezentată publicului prin intermediul site-ului web al municipalității.


1

Analizăm nevoile urbane.

Expunere

Determinată prin studierea și cuantificarea temperaturilor înregistrate în oraș între 2015 și 2019
Senzitivitate

Determinată prin studierea densității populației orașului


Capacitate de adaptare

Determinată prin identificarea spațiilor verzi și a corpurilor de apă. Reprezintă capacitatea ecosistemului de a face față valurilor de căldură2

Pe baza algoritmului nostru, cartografiem rezultatele și le combinăm pentru a crea harta urbană de vulnerabilitate la căldură, pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile la căldură urbană.

Surse:
https://urban-comfort.eu/portfolio/city-of-milan/
https://urban-comfort.eu/portfolio/city-of-limerick/

Din aceeași categorie