Câte deșeuri municipale au produs țările din UE în 2020

Eurostat definește deșeurile municipale ca fiind orice reziduu colectat de autoritățile locale. Aceasta înseamnă că deșeurile municipale provin în principal din gospodării, dar includ și deșeurile provenite de la magazine, birouri și instituții publice. Astfel, UE a generat 225,7 milioane de tone în 2020, o creștere de 1% față de 2019 și un salt de 14% față de 1995, arată cifrele Eurostat.

  • Fiecare locuitor din UE a generat în medie 505 kilograme de deșeuri în 2020, în creștere cu aproape 10% față de 1995.
  • Danemarca și Luxemburg au generat cea mai mare cantitate medie de deșeuri municipale per persoană.
  • Doar șapte state membre au produs mai puțin pe persoană în 2020 decât în 1995.
  • Cu toate acestea, ponderea deșeurilor care ajung la depozitele de deșeuri a scăzut rapid, iar cantitatea reciclată aproape s-a triplat.

Danemarca și Luxemburg au fost cele mai mari generatoare de deșeuri municipale în 2020, cu 845 kg și, respectiv, 790 kg de persoană. Le urmează Malta cu 643 kg și Germania cu 632 kg. Cele mai mici volume de deșeuri municipale au fost colectate în România, cu 287 kg de persoană, urmată de Polonia cu 346 kg și Ungaria cu 364 kg.

Doar șapte state membre UE au înregistrat o reducere a generării de deșeuri municipale per persoană în 2020 față de 1995: Bulgaria, Ungaria, Slovenia, România, Spania, Belgia și Țările de Jos. În antiteză, Croația a generat cu 90% mai mult, Letonia cu 80%, iar Cehia a înregistrat o creștere cu aproape 70% a volumelor de deșeuri.

Chiar dacă volumul total de deșeuri municipale din regiune ar putea crește, ponderea deșeurilor din UE care ajung la depozitele de deșeuri a scăzut de la 61% în 1995 la 23% în 2020, potrivit Eurostat, parțial ca urmare a noilor legi privitoare la ambalaje și la reducerea utilizării materialelor plastice, precum și a limitării cantității de deșeuri biodegradabile care ajung la depozitele de deșeuri.

În același timp, cantitatea medie de deșeuri reciclate aproape s-a triplat în UE, crescând de la 37 kg în 1995 la 241 kg de persoană în 2020. Aceasta înseamnă că totalul pentru regiune a crescut de la 37 milioane de tone la 107 milioane de tone.

Luxemburg a fost un important producător de deșeuri în 2020, dar caută să schimbe lucrurile, introducând în 2019 o strategie zero deșeuri, care se concentrează pe dezvoltarea unui management mai responsabil și mai sustenabil al deșeurilor. Strategia națională are la bază principiile Planului de acțiune al UE privind economia circulară, care urmărește eliminarea deșeurilor municipale care ajung la depozitele de deșeuri până în 2030.

Surse:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220214-1

Din aceeași categorie