Dezvoltare durabilă în UE

Raport de monitorizare privind progresul în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în context UE

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) s-au aflat de mult timp în centrul procesului de elaborare a politicilor europene, ferm ancorate în tratatele europene și fac parte din principalele proiecte, politici sectoriale și inițiative. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale sale, adoptate de Națiunile Unite (ONU) în septembrie 2015, a dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea dezvoltării durabile. UE și statele sale membre s-au angajat să respecte acest acord-cadru mondial istoric și să joace un rol activ în maximizarea progresului către ODD.

Raportul de monitorizare Eurostat este un instrument cheie pentru facilitarea coordonării politicilor legate de ODD atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Ca parte a acestui proces, promovează evaluarea și monitorizarea continuă a progresului în implementarea ODD-urilor și ajută la evidențierea naturii lor transversale și a legăturilor dintre ele.

ODD 1: Zero sărăcie Fără sărăcie, în toate formele ei, pretutindeni

Situația României

– Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială,
2021: 34,4% din total populație
orașe mari: 16,1% din total populație,
orașe și suburbii: 30,7% din total populație
zone rurale: 50,1% din total populație
2020: 35,8% (media UE: 21,5%), locul 27 (ultimul) în UE
orașe mari: 19,9%, locul 15 în UE,
orașe și suburbii: 30,0%, locul 26 în UE,
zone rurale: 50,5%, locul 27 (ultimul) în UE

– Persoane expuse riscului de sărăcie a veniturilor după transferurile sociale,
2021: 22,6% din total populație
2020: 23,5% (media UE: 16,6%), locul 26 (penultimul) în UE

– Rata privării materiale și sociale severe,
2021: 23,1% din total populație
2020: 25,3% (media UE: 6,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii,
2021: 3,5% din populația cu vârsta sub 65 de ani
2020: 4,7% (media UE: 8,2%), locul 5 în UE

– Rata de risc de sărăcie a angajaților,
2021: 15,6% din populația în vârstă de 18 ani sau peste
2020: 14,9% (media UE: 8,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Rata de împovărare a costurilor locuinței,
2021: 7,5% din total populație
2020: 7,1% (media UE: 7,8%), locul 17 în UE

– Nevoia nesatisfăcută auto-raportată de asistență medicală,
2021: 4,4% din populația de 16 ani și peste
2019:
bărbați3,7% (media UE: 1,4%), locul 24 în UE,
femei5,9% (media UE: 1,9%), locul 25 în UE

– Rata severă a deficiențelor locative,
2020: 14,3% din total populație (media UE: 4,3%), locul 27 (ultimul) în UE:
orașe mari4,9% din total populație (media UE: 4,8%), locul 17 în UE,
orașe și suburbii8,5% din total populație (media UE: 3,5%), locul 26 în UE,
zone rurale24,4% din total populație (media UE: 4,8%), locul 27 (ultimul) în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 2: Zero foameteEliminarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii durabile

Situația României

– Venitul factorului agricol pe unitate de muncă anuală (AWU) [index 2010 = 100],
2021: 164,47 (media UE: 136,65), locul 8 în UE
2020: volume corelate (2010) – 3.868 euro (media UE: 17.144 euro), locul 27 (ultimul) în UE

– Sprijin guvernamental pentru cercetarea și dezvoltarea agricolă,
2020: 1 euro per locuitor pe an (media UE: 7,2 euro), locul 26 (penultimul) în UE

– Suprafață cu agricultură ecologică,
2020: 3,45% din suprafața agricolă utilizată (media UE: 9,07%), locul 24 în UE

– Utilizarea pesticidelor periculoase [index 2015–2017 = 100],
2020: 86 (media UE: 74), locul 10 din 16 analizate în UE

– Emisii de amoniac din agricultură,
2019: 11,5 kg pe ha de suprafață agricolă utilizată (media UE: 19,7 kg/ha), locul 6 în UE

– Concentrația de nitrați din apele subterane: în mg NO3 per litru – România nu a prezentat date statistice


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 3: Sănătate și bunăstareAsigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, de toate vârstele

Situația României

– Speranța de viață sănătoasă la naștere,
2020: 59,9 ani (media UE: 64,0 ani), locul 18 în UE;
bărbați59,3 ani (media UE: 63,5 ani), locul 19 în UE,
femei60,5 ani (media UE: 64,5 ani), locul 17 în UE

– Ponderea persoanelor cu sănătate percepută bună sau foarte bună,
2021: 72,8% din populația de peste 16 ani
2020:
bărbați77,4% (media UE: 72,1%), locul 8 în UE,
femei69 ani (media UE: 67%), locul 13 în UE

– Rata standardizată a mortalității cauzate de tuberculoză, HIV și hepatită,
2019: 6,15 cazuri la 100.000 de persoane, locul 27 (ultimul) în UE
2017: 6,41 cazuri la 100.000 de persoane (media UE: 2,56), locul 25 în UE

– Mortalitatea evitabilă standardizată,
2019: 504,13 cazuri la 100.000 de persoane cu vârsta sub 75 de ani, locul 27 (ultimul) în UE
2017: 512,89 cazuri la 100.000 de persoane (media UE: 252,09), locul 26 (penultimul) în UE

– Nevoia nesatisfăcută auto-raportată de asistență medicală,
2021: 4,4% din populația de 16 ani și peste
2019:
bărbați3,7% (media UE: 1,4%), locul 24 în UE,
femei5,9% (media UE: 1,9%), locul 25 în UE

– Accidente mortale la locul de muncă,
2019: 3 cazuri la 100.000 de lucrători (media UE: 1,74), locul 23 în UE

– Populația care locuiește în gospodării și consideră că suferă de poluare fonică,
2020: 16,1% din total populație (media UE: 17,6%), locul 16 în UE

– Decese în trafic rutier,
2020: 8,5 decese la 100.000 de persoane (media UE: 4,2), locul 27 (ultimul) în UE

– Ani de viață pierduți din cauza expunerii la PM2,5,
2019: 1.261 ani pierduți la 100.000 de locuitori (media UE: 762), locul 25 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 4: Educație de calitateAsigurarea unei educații de calitate, incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți

Situația României

– Abandon timpuriu al educației și formării,
2021: 15,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (media UE: 9,7%), locul 27 (ultimul) în UE

– Nivel de studii terțiare,
2021: 23,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (media UE: 41,2%), locul 27 (ultimul) în UE

– Participare la educația timpurie,
2020: 78,2% dintre copiii cu vârsta de 3 ani și peste (media UE: 93%), locul 25 în UE

– Tineri de 15 ani cu rezultate scăzute în lectură, matematică sau științe,
2018:
citire: 40,8% (media UE: 22,5%), locul 25 în UE,
matematică: 46,6% (media UE: 22,9%), locul 27 (ultimul) în UE,
științe: 43,9% (media UE: 22,3%), locul 26 (penultimul) în UE

– Participarea adulților la educație și formare,
2021: 4,9% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani (media UE: 10,8%), locul 24 în UE

– Ponderea adulților care au cel puțin competențe digitale de bază,
2021: 28% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani (media UE: 54%), locul 27 (ultimul) în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 5: Egalitatea de genRealizarea egalității de gen și creșterea rolului tuturor femeilor și fetelor

Situația României

– Diferența de remunerare între femei și bărbați în formă neajustată,
2020: 2,4% din câștigul orar mediu brut al bărbaților (media UE: 13%), locul 2 în UE

– Decalajul de gen la angajare între femei și bărbați,
2021: 20,1 puncte procentuale (media UE: 10,8), locul 27 (ultimul) în UE

– Populație inactivă din cauza responsabilităților casnice,
2021: 23,4% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani în afara forței de muncă, locul 13 în UE;
bărbați: 13,8% (media UE: 8,5%), locul 17 în UE,
femei: 30,2% (media UE: 30,2%), locul 11 în UE

– Locuri deținute de femei în parlamentele naționale,
2021: 20% din total locuri (media UE: 33,1%), locul 24 în UE

– Funcții de conducere superioară ocupate de femei,
2021: 17,5% dintre membrii consiliilor de administrație (media UE: 30,6%), locul 23 în UE

– Abandon timpuriu al educației și formării,
2021: 15,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (media UE: 9,7%), locul 27 (ultimul) în UE;
bărbați: 15,1% (media UE: 11,4%), locul 26 (penultimul) în UE,
femei: 15,5% (media UE: 7,9%), locul 27 (ultimul) în UE

– Diferența de gen pentru nivelul de studii terțiare,
2021: 23,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (media UE: 41,2%), locul 1 în UE;
bărbați: 20,6% (media UE: 35,7%), locul 1 în UE,
femei: 26,2% (media UE: 46,8%), locul 1 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 6: Apă curată și canalizareAsigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți

Situația României

– Populația care nu are în gospodărie nici cadă, nici duș, nici toaletă interioară,
2020: 21,2% din total populație (media UE: 1,5%), locul 27 (ultimul) în UE

– Populația conectată la un sistem de tratare cel puțin secundară a apelor uzate,
2019: 49,4% din total populație (media UE: 80,9%), locul 24 în UE

– Cererea biochimică de oxigen în râuri,
2019: 3,6 mg O2 per litru (media UE: 2,5), locul 17 din 17 analizate în UE

– Concentrația de nitrați din apele subterane, 2019: în mg NO3 per litru (media UE: 20,65) – România nu a prezentat date statistice

– Concentrația de fosfați din râuri,
2019: 0,08 mg PO4 per litru (media UE: 0,06), locul 13 din 17 analizate în UE

– Indicele de exploatare a apei (WEI+),
2017: 4,4% din total resurse regenerabile de apă (media UE: 8,39), locul 15 în UE

– Locuri de scăldat în ape interioare cu o calitate excelentă a apei, 2021 (media UE: 78,2%) – România nu a prezentat date statistice


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 7: Energie curată și la prețuri accesibileAsigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți

Situația României

– Consumul de energie primară [index 2005=100],
2020: 85,7 (media UE: 82,6), locul 17 în UE

– Consumul final de energie în gospodării pe cap de locuitor (index 2005=100),
2020: 95,7 (media UE: 87,1), locul 21 în UE

– Consumul final de energie în gospodării pe cap de locuitor,
2020: 416 tone echivalent petrol per locuitor (media UE: 555 tone), locul 7 în UE

– Productivitatea energetică,
2020: 5,27 euro per kilogram echivalent petrol [12,85 PPS (PPS=Standardul puterii de cumpărare)] (media UE: 8,57), locul 10 în UE

– Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie,
2020: 24,478% (media UE: 22,09%), locul 11 în UE

– Dependența de importurile de energie,
2020: 28,201% din importuri de energie disponibilă brută (media UE: 57,497%), locul 2 în UE

– Ponderea populației care nu își poate încălzi suficient locuințele,
2021: 10,1% din total populație, locul 13 din 15 analizate în UE
2020: 10% din total populație (media UE: 7,4%), locul 21 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 8: Muncă decentă și creștere economicăPromovarea creșterii economice susținute, incluzive și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toți

Situația României

– PIB real pe cap de locuitor,
2021: 9.380 euro per locuitor, volume corelate (2010) (media UE: 27.810), locul 26 (penultimul) în UE

– Ponderea investițiilor în PIB,
2020: 23,84% din PIB (media UE: 22,45%), locul 10 în UE

– Tineri nici angajați, nici în educație și formare (NEET),
2021: 20,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani (media UE: 13,1%), locul 26 (penultimul) în UE;
bărbați: 14,6% (media UE: 11,8%), locul 25 în UE,
femei: 26,3% (media UE: 14,5%), locul 27 (ultimul) în UE

– Rata de ocupare a forței de muncă,
2021: 67,1% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani (media UE: 73,1%), locul 25 în UE;
bărbați: 77% (media UE: 78,5%), locul 21 în UE,
femei: 56,9% (media UE: 67,7%), locul 25 în UE

– Rata șomajului pe termen lung,
2021: 2% din forța de muncă (media UE: 2,8%), locul 14 în UE;
bărbați: 2,2% (media UE: 2,6%), locul 15 în UE,
femei: 1,9% (media UE: 2,9%), locul 14 în UE

– Accidente mortale la locul de muncă,
2019: 3 cazuri la 100.000 de lucrători (media UE: 1,74), locul 23 în UE;
bărbați: 5,64 (media UE: 3,06), locul 24 în UE,
femei: 0,19 (media UE: 0,23), locul 17 în UE

– Rata de risc de sărăcie a angajaților,
2021: 15,6% din populația în vârstă de 18 ani sau peste, locul 15 (ultimul) din 15 analizate în UE
2020: 14,9% din populația în vârstă de 18 ani sau peste (media UE: 8,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Populație inactivă din cauza responsabilităților casnice,
2021: 23,4% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani în afara forței de muncă (media UE: 21,4%), locul 14 în UE;
bărbați: 13,8% (media UE: 8,5%), locul 19 în UE,
femei: 30,2% (media UE: 30,2%), locul 11 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 9: Industrie, inovare și infrastructurăConstrucția unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovației

Situația României

– Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare,
2020: 0,47% din PIB (media UE: 2,32%), locul 27 (ultimul) în UE

– Personal de cercetare și dezvoltare,
2020: 0,4103% din forța de muncă (media UE: 1,4445%), locul 27 (ultimul) în UE

– Cereri de brevet către Oficiul European de Brevete (OEB), după țara solicitantului,
2021: 1,56 la un milion de locuitori (media UE: 151,41), locul 27 (ultimul) în UE

– Ponderea autobuzelor și a trenurilor în transportul intern de pasageri,
2020: 18,1% din total pasageri-km (media UE: 12,8%), locul 5 în UE

– Ponderea transportului feroviar și a pe căi navigabile interioare în transportul intern de marfă,
2020: 54,5% din total tone-km de marfă (media UE: 22,6%), locul 3 în UE

– Intensitatea emisiilor de particule (PM2,5) din industrie,
2019: 0,24 grame pe euro, volume corelate, 2010 (media UE: 0,07), locul 22 în UE

– Nivel de studii terțiare,
2021: 23,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (media UE: 41,2%), locul 27 (ultimul) în UE

– Acoperire cu internet de mare viteză,
2021: 87,1% din locuințe (media UE: 70,2%), locul 9 în UE, din care zone rurale – 75,7% din locuințe (media UE 37,1%), locul 6 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 10: Reducerea inegalitățilorReducerea inegalității în interiorul țărilor și între acestea

Situația României

– PIB ajustat cu puterea de cumpărare pe cap de locuitor,
2021: 23.500 euro (media UE: 32.300), locul 22 în UE

– Venitul disponibil brut ajustat al gospodăriilor pe cap de locuitor, 2021 (media UE: 24.124 PPS per locuitor) – România nu a prezentat date statistice după anul 2000

– Diferența relativă medie a riscului de sărăcie,
2021: 37,7% diferență față de pragul de sărăcie, locul 15 (ultimul) din 15 analizate în UE
2020: 31,9% diferență față de pragul de sărăcie (media UE: 24,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Distribuția veniturilor (raportul ponderii chintilei de venit),
2021: 7,13%, locul 14 din 15 analizate în UE
2020: 6,62% (media UE: 4,90%), locul 26 (penultimul) în UE]

– Ponderea veniturilor celor mai săraci 40% din populație,
2021: 17,9% din venit, locul 14 din 15 analizate în UE
2020: 18,3% (media UE: 21,5%), locul 26 (penultimul) în UE

– Cereri de azil pentru prima dată,
2021: 474 (media UE: 1.202), locul 18 în UE

– Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială,
2021:
orașe mari: 16,1% din total populație, locul 5 din 15 analizate în UE,
orașe și suburbii: 30,7% din total populație, locul 14 din 15 analizate în UE,
zone rurale: 50,1% din total populație, locul 15 din 15 analizate în UE
2020:
orașe mari: 19,9% din total populație (media UE: 21,9%), locul 15 în UE,
orașe și suburbii: 30% din total populație (media UE: 19,7%), locul 26 (penultimul) în UE,
zone rurale: 50,5% din total populație (media UE: 23,2%), locul 27 (ultimul) în UE

– Persoane expuse riscului de sărăcie a veniturilor după transferurile sociale,
2021: 20,9 puncte procentuale, locul 13 din 15 în UE
2020: 21,8 puncte procentuale (media UE: 14,9%), locul 25 în UE

– Persoane care părăsesc timpuriu educația și formarea,
2021: 15,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (media UE: 8,4%), locul 27 (ultimul) în UE

– Tineri nici angajați, nici în educație și formare (NEET),
2021: 20,3% din populația cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani (media UE: 12,3%), locul 26 (penultimul) în UE

– Rata de ocupare a forței de muncă,
2021: 67,1% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani (media UE: 74%), locul 25 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 11: Orașe și comunități durabileOrașe și comunități incluzive, sigure, rezistente și durabile

Situația României

– Rata severă a deficiențelor locative,
2020: 14,3% din total populație (media UE: 4,3%), locul 27 (ultimul) în UE:
orașe mari: 4,9% din total populație (media UE: 4,8%), locul 17 în UE,
orașe și suburbii: 8,5% din total populație (media UE: 3,5%), locul 26 în UE,
zone rurale: 24,4% din total populație (media UE: 4,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Populația care locuiește în gospodării și consideră că suferă de poluare fonică,
2020: 16,1% din total populație (media UE: 17,6%), locul 16 în UE

– Decese în trafic rutier,
2020: 8,5 decese la 100.000 de persoane (media UE: 4,2), locul 27 (ultimul) în UE

– Ani de viață pierduți din cauza expunerii la PM2,5,
2019: 244.818 ani pierduți (total UE: 3.370.051), locul 22 în UE

– Rata de reciclare a deșeurilor municipale,
2020: 13,7% din totalul deșeurilor municipale generate (media UE: 47,8%), locul 26 (penultimul) în UE

– Populația conectată la un sistem de tratare cel puțin secundară a apelor uzate,
2019: 49,4% din total populație (media UE: 80,9%), locul 24 în UE

– Ponderea autobuzelor și a trenurilor în transportul intern de pasageri,
2020: 18,1% din total pasageri-km (media UE: 12,8%), locul 5 în UE

– Populația care raportează infracțiuni, violență sau vandalism în zona lor,
2020: 8,8% din total populație (media UE: 10,7%), locul 16 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 12: Consum și producție responsabileAsigurarea unor modele durabile de consum și producție

Situația României

– Consumul de materii prime,
2019: 28,165 tone per locuitor (media UE: 14,58), locul 26 (penultimul) în UE

– Emisii medii de CO2 pe km de la autoturismele noi,
2020: 115,4 g CO2 per km (media UE: 108,2), locul 17 în UE

– Rata circulară de utilizare a materialelor,
2020: 1,3% din aportul de materiale pentru uz intern (media UE: 12,8%), locul 27 (ultimul) în UE

– Generarea de deșeuri, cu excepția deșeurilor minerale majore,
2018: 1.115 kg per locuitor (media UE: 1.821), locul 6 în UE

– Productivitatea energetică,
2020: 5,27 euro per kilogram echivalent petrol [12,85 PPS (PPS=Standardul puterii de cumpărare)] (media UE: 8,57), locul 10 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 13: Acțiune climaticăMăsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora

Situația României

– Emisii nete de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor,
2020: 34,6 tone per locuitor (media UE: 66,7), locul 2 în UE

– Emisii nete de gaze cu efect de seră din utilizarea terenurilor și silvicultură,
2020: -32.894 tone de echivalent CO2 pe km2 (media UE: -229.527,9), locul 4 în UE

– Contribuția la angajamentul internațional de 100 de miliarde USD pentru cheltuielile legate de climă,
2020: 4,78 milioane euro, prețuri curente (total UE: 18.103,89), locul 16 în UE

– Populația acoperită de semnatarii Convenției Primarilor privind Clima și Energia,
2021: 34,3% din total populație (media UE: 44%), locul 18 în UE

– Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie,
2020: 24,478% (media UE: 22,09%), locul 11 în UE

– Emisii medii de CO2 pe km de la autoturismele noi,
2020: 115,4 g CO2 per km (media UE: 108,2), locul 17 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 14: Viața marinăConservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

Situația României

– Locuri de scăldat în ape de coastă cu o calitate excelentă a apei,
2021: 85,7% din total locuri de scăldat (media UE: 88,3%), locul 13 în UE

– Ape marine afectate de eutrofizare,
2020: 0% din zona economică exclusivă (ZEE), locul 6 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 15: Viața terestrăProtejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității

Situația României

– Arii protejate terestre,
2021: 23,5% din suprafața totală a terenului (media UE: 26,4%), locul 15 în UE

– Etanșarea solului (index 2006=100),
2018: 109,3 (media UE: 108,3%), locul 10 în UE [8,91% din suprafața totală), locul 6 în UE]

– Cererea biochimică de oxigen în râuri,
2019: 3,6 mg O2 per litru (media UE: 2,5), locul 17 din 17 analizate în UE

– Concentrația de fosfați din râuri,
2019: 0,08 mg PO4 per litru (media UE: 0,06), locul 13 din 17 analizate în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 16: Pace, justiție și instituții puternicePromovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltarea durabilă, oferirea accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

Situația României

– Rata standardizată a mortalității din cauza omuciderii,
2019: 1,44 cazuri la 100.000 de persoane, locul 24 în UE
2017: 1,47 (media UE: 0,68), locul 23 în UE

– Populația care raportează infracțiuni, violență sau vandalism în zona lor,
2020: 8,8% din total populație (media UE: 10,7%), locul 16 în UE

– Cheltuielile totale ale administrației publice pentru instanțele de judecată,
2020: 48,2 euro pe locuitor (media UE: 100,7), locul 25 în UE

– Independența percepută a sistemului de justiție,
2021: 51% din total populație (media UE: 54%), locul 17 în UE
2020: 37% (media UE: 54%), locul 23 în UE

– Indicele de percepție a corupției [de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat)],
2021: 45, locul 25 în UE

– Nivelul de încredere în instituțiile UE,
2021: Parlamentul European55% din total populație (media UE: 50%), locul 15 în UE

– Nivelul de încredere în instituțiile UE,
2021: Comisia Europeană50% din total populație (media UE: 47%), locul 16 în UE

– Nivelul de încredere în instituțiile UE,
2021: Banca Centrală Europeană46% din total populație (media UE: 47%), locul 18 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

ODD 17: Parteneriat pentru obiectiveConsolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Situația României

– Asistența oficială pentru dezvoltare ca pondere din venitul național brut,
2020: 0,12% din VNB (media UE: 0,5%), locul 25 în UE

– Finanțare UE către țările în curs de dezvoltareRomânia nu a raportat finanțare către țările în curs de dezvoltare după 2013

– Importuri UE din țări în curs de dezvoltare,
2021: 19.130 milioane euro (total UE: 1.081.678), locul 14 în UE

– Datoria publică brută,
2021: 48,8% din PIB (media UE: 88,1%), locul 9 în UE

– Ponderea taxelor de mediu în veniturile fiscale totale,
2020: 7,3% (media UE: 5,57%), locul 8 în UE

– Acoperire cu internet de mare viteză,
2021: 87,1% din locuințe (media UE: 70,2%), locul 9 în UE,
din care zone rurale: 75,7% din locuințe (media UE 37,1%), locul 6 în UE


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

CONCLUZIE
Privire de ansamblu asupra situației actuale și progresului statelor membre ale UE către îndeplinirea ODD-urilor

Situația României

– România progresează către aceste ODD, iar situația actuală este mai bună decât media UE:
ODD 17 – Parteneriat pentru obiective

– România progresează către aceste ODD, dar situația actuală este mai rea decât media UE:
ODD 1 – Zero sărăcie
ODD 8 – Muncă decentă și creștere economică
ODD 11 – Orașe și comunități durabile
ODD 3 – Sănătate și bunăstare
ODD 15 – Viața terestră
ODD 16 – Pace, justiție și instituții puternice
ODD 9 – Industrie, inovare și infrastructură

– România înregistrează o stagnare în progresul către aceste ODD, dar situația actuală este aproximativ egală cu media UE:
ODD 5 – Egalitatea de gen

– România se îndepărtează de aceste ODD, dar situația actuală este mai bună decât media UE:
ODD 7 – Energie curată și la prețuri accesibile

– România se îndepărtează de aceste ODD, iar situația actuală este mai rea decât media UE:
ODD 2 – Zero foamete
ODD 12 – Consum și producție responsabile
ODD 4 – Educație de calitate


Pentru detalii, vezi galeria slide de mai jos:

Media UE

Sursa: Eurostat

Din aceeași categorie