EIT Climate-KIC

În avangarda inovării pentru accelerarea tranziției către o societate zero-net, rezistentă la schimbările climatice

Tranziția către moduri mai durabile de producție și consum a devenit una dintre marile provocări ale vremurilor noastre, iar tehnologiile inovative joacă un rol determinant.

Introdusă în 2014, Schema Regională de Inovare (RIS) a fost creată de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru a reduce decalajul de inovare existent între diferite țări europene. Programul a rezultat dintr-o schemă structurată de informare transmisă către toate Comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) ale EIT, pentru a sprijini integrarea așa-numitului Triunghi al cunoașterii (cercetare, educație și inovare) și pentru a crește capacitatea de inovare în regiunile cu prezență pre-stabilită redusă în abordarea urgenței climatice.

Ce reprezintă EIT Climate-KIC?

EIT Climate-KIC este o comunitate de cunoaștere și inovare (KIC), susținută de Institutul European de Inovare și Tehnologie, care lucrează pentru a accelera tranziția către o societate cu emisii zero, rezistentă la schimbările climatice, prin identificarea și sprijinirea inovațiilor care ajută societatea să atenueze și să se adapteze la schimbările climatice. O economie durabilă, decarbonizată, nu este doar necesară pentru a preveni schimbările climatice catastrofale, dar prezintă o mulțime de oportunități pentru afaceri și societate.

EIT Climate-KIC reunește parteneri din lumea afacerilor, mediul academic și din sectoarele public și non-profit pentru a crea rețele de expertiză, prin care pot fi dezvoltate produse, servicii și sisteme inovatoare, care pot duce la schimbări sistemice.

EIT Climate-KIC identifică și atrage fonduri publice și private care stimulează inovația. Prin reunirea finanțatorilor și a celor cu viziune, idei, produse și servicii cu emisii scăzute de carbon, se generează masa critică necesară pentru abordarea schimbărilor climatice.

EIT Climate-KIC derulează o serie de programe educaționale inspiraționale în toată Europa și online, pentru studenți, absolvenți și profesioniști, dezvoltând abilitățile și capacitățile participanților, promovând astfel o nouă generație de antreprenori și lideri climatici pentru a realiza o societate fără emisii de carbon și rezistentă la schimbările climatice.

Proiecte promovate și derulate de EIT Climate-KIC

GECO presupune crearea unei comunități locale de energie (comunitatea de energie verde). Se bazează pe procese de eficiență energetică și utilizare rațională a energiei prin utilizarea surselor regenerabile și inovarea tehnologică în producție și distribuție. Obiectivele sunt: producția, consumul și schimbul de energie în vederea acoperirii autoconsumului și colaborării; contribuția la creșterea durabilității; reducerea sărăciei energetice; generarea unui ciclu economic cu emisii scăzute de carbon.

DECLOG.COM – comunitatea pentru decarbonizare în sectorul logistic, transporturile având un impact major în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră (CO2) în atmosferă, bazându-se – aproape în totalitate – pe utilizarea combustibililor fosili (mai ales a motorinei). De aici și cererea de decarbonizare care înseamnă abandonarea progresivă a combustibililor fosili în favoarea unor soluții mai durabile.

Sapience – proiect demonstrativ bazat pe inteligență artificială (prin IoT și blockchain) pentru o agricultură durabilă, care își propune să creeze un sistem care să susțină și să încurajeze comportamentul ecologic al fermierilor și sustenabilitatea practicilor lor agricole.

CrowdHO (Crowdfunding for Housing Climate Transition) – finanțare participativă pentru tranziția climatică a locuințelor, cu scopul de a explora oportunitățile de finanțare ca instrument financiar alternativ pentru sprijinirea costurilor intervențiilor de modernizare profundă a locuințelor.

Circular Learning Hub | CL-Hub – experiment de realitate virtuală (VR) de natură psiho-senzorială pe tema schimbărilor climatice, scufundând subiectul într-un viitor deteriorat de lipsa de acțiune față de schimbările climatice și oferind informații utile pentru conceperea cursurilor de formare și forme specifice de stimulare a abordărilor aptitudinilor la problema schimbărilor climatice.

SuSMo (Sustainable Urban Shared Mobility) – colaborare între municipalitățile Bologna, Sofia și Stockholm pentru mobilitate partajată, în special car-sharing și micro-mobilitate.

Change game – Jocul schimbării – tehnici de învățare bazate pe joc pentru a înțelege complexitatea schimbărilor climatice.

SUSHI (SUStainable HIstoric city districts) – abordare holistică a provocărilor comune deja identificate în cartierele istorice din șase orașe europene mediteraneene. Ideea generală este de a colabora, într-un cadru comun, pentru a face cartierele vechi mai durabile, mai rezistente la climă și mai incluzive, prin soluții integrate de inovare socială.

MEDCLIV (MEDiterranean CLimate Vine and Wine Ecosystem) – crearea de hub-uri naționale în șase țări mediteraneene (Cipru, Franța, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania) pentru a permite companiilor din domeniul viticol să colaboreze în problema schimbărilor climatice.

Forging Resilient in Dolomites (creșterea rezilienței în Munții Dolomiți) – continuă activitatea începută în 2019 (denumită Goethe) de creare a unor comunități rezistente în zona Dolomiților, care știu să răspundă adaptându-se la evenimentele extreme cauzate de schimbările climatice. Este un proiect amplu tip Deep Demonstration, cu o metodologie solidă bazată pe inovația sistemică.

SATURN – valorificarea resurselor naturale în vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice. De obicei, strategiile se concentrează pe mediul urban, fără a ține cont de zonele adiacente. De aici și necesitatea recompunerii și redresării țesăturii urbane cu periurbanul. SATURN se bazează pe experiențele a 3 orașe/teritorii europene: Trentino (Italia), Birmingham (Marea Britanie) și Göteborg (Suedia).

Neighbourhood Economics – accelerarea investițiilor la nivel local printr-o abordare participativă pentru identificarea nevoilor și oportunităților, dezvoltarea de soluții de atenuare a schimbărilor climatice la nivel de cartier sau district, examinarea produselor financiare disponibile și identificarea surselor de finanțare specifice.

MADAMES – proiect care a realizat un studiu de fezabilitate pentru managementul durabil al serviciilor ecosistemice forestiere, în scopul dezvoltării unui serviciu capabil să prevină și să atenueze riscurile asociate cu schimbările climatice.

WSX BM – proiect tip pathfinder pentru crearea unui platforme telematice transparente, reglementată și conformă cu reglementările în vigoare în domeniul managementului deșeurilor, de la eliminare și până la valorificare, pentru crearea unei piețe ușor accesibile tuturor celor implicați în gestionarea deșeurilor.

CLIMB – proiect educațional privind mobilitatea autonomă a copiilor pe traseul casă-școală, care integrează utilizarea unor dispozitive tehnologice și tehnici de gamificare (aplicații tip joc).

SaferPlaces – proiect demonstrativ care utilizează tehnici de modelare climatică, hidrologică, hidraulică, topografică și economică pentru a evalua riscurile legate de schimbările climatice, inclusiv riscul de inundații pluviale, fluviale și de coastă în mediile urbane, pentru identificarea și evaluarea planurilor de atenuare, pentru informarea cetățenilor despre strategiile de adaptare, pentru promovarea colaborării în scopul obținerii rezilienței.

S-Mile Markets – supermarketuri și logistică: „ultima milă este
verde
” – proiect care își propune să analizeze și să valideze modele de logistică durabile și inovatoare pentru a acoperi ultima milă care desparte depozitele mari de produse alimentare de orașe, identificarea soluțiilor cu impact redus asupra mediului, în conformitate cu tendințele viitoare de mobilitate.

Landscape Metropolis: time for action! – proiect demonstrativ care, din punct de vedere al durabilității ecologice, sociale și economice, consideră peisajul ca o infrastructură în slujba metropolei, susține dezvoltarea unei rețele eficiente de mobilitate intermodală terestră- fluvială (piste pentru biciclete, autobuze electrice dar și bărci pe căi navigabile) în slujba cetățenilor care locuiesc și lucrează în vasta zonă metropolitană, promovând incluziunea socială a suburbiilor, protejarea sănătății cetățenilor și revitalizarea economiilor locale.

Merezzate+ – cartierul Redo Milano va deveni „inteligent”, un laborator de experimentare a bunelor practici spre sustenabilitate în context urban, având ca obiective generale reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a impactului asupra mediului, incluziunea socială și îmbunătățirea calității vieții prin inovare în domeniile energiei curate, eficienței energetice, mobilității durabile și economiei circulare.

InnoWEEE – proiect pentru un nou model de management pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, care încurajează recuperarea, reutilizarea și reciclarea acestora.

B-Plas – soluții greentech pentru economia circulară în sectorul materialelor plastice, bazate pe un model inteligent care se concentrează pe reciclare și circularitate, cu materiale noi și tehnologii inovative, concentrat asupra unui anumit tip de poliester, 100% biodegradabil, numit PHA (polihidroxialcanoați), produs în mod natural de bacterii prin fermentarea aerobă a surselor de carbon.

Smash – proiect pentru eficientizarea mobilității durabile prin utilizarea într-un mod inteligent și inovator a numeroaselor surse de date deja disponibile (serviciul de transport public, validări electronice, contoare de biciclete, trasee parcurse pedestru, cu bicicleta, în carpooling și urmărite printr-o aplicație, rute parcurse de vehicule sau biciclete ale serviciilor de sharing etc.).

Schema regională de inovare a EIT are rolul de a accelera inovarea în domeniul climatic în toată Europa.
România face parte din rețeaua EIT RIS din 2014.

Din aceeași categorie