Energia solară a devenit cea mai ieftină energie din istorie

Combustibilii fosili reprezintă sursa de energie preponderentă la nivel global, deoarece până de curând energia electrică din combustibili fosili era cea mai ieftină. Acest lucru s-a schimbat dramatic. În majoritatea țărilor lumii, energia din surse regenerabile a devenit acum mai ieftină decât cea provenită din noi centrale pe combustibili fosili.

Pentru ca lumea să treacă la electricitate cu emisii scăzute de carbon, energia din aceste surse trebuie să fie mai ieftină decât cea din combustibili fosili. Combustibilii fosili domină producția globală de energie, deoarece până de curând energia electrică din combustibili fosili era mult mai ieftină decât cea din surse regenerabile. Acest lucru s-a schimbat dramatic în ultimul deceniu. Pentru majoritatea țărilor lumii, energia din surse regenerabile noi este acum mai ieftină decât cea provenită din noi centrale pe combustibili fosili.

Motorul fundamental al acestei schimbări este că tehnologiile de energie regenerabilă urmează curbe proporționale (în original „learning curves„), ceea ce înseamnă că la fiecare dublare a capacității instalate cumulate prețul lor scade cu o fracțiune relativ constantă. Cu toate acestea, prețul energiei electrice din surse pe bază de combustibili fosili nu urmează rate proporționale, astfel încât este de așteptat ca diferența de preț dintre combustibilii fosili scumpi și sursele regenerabile ieftine să devină și mai mare în viitor.

Acesta este un argument pentru investiții masive în extinderea tehnologiilor regenerabile cât mai curând. Creșterea capacității instalate are drept consecință pozitivă extrem de importantă reducerea prețului și, prin urmare, face sursele regenerabile de energie mai atractive. În următorii ani, cea mai mare parte a cererii suplimentare de energie electrică nouă va veni din țările cu venituri mici și medii; prin urmare avem ocazia să ne asigurăm că o mare parte din cererea suplimentară de energie va fi acoperită din surse cu emisii scăzute de carbon.

Scăderea prețurilor la energie înseamnă, de asemenea, că venitul real al populației crește. Investițiile pentru creșterea producției de energie electrică ieftină din surse regenerabile sunt, prin urmare, nu numai o oportunitate de a reduce emisiile, ci și de a obține o creștere economică mai mare, în special pentru cele mai sărace locuri din lume. Aprovizionarea cu energie a lumii de astăzi nu este nici sigură, nici durabilă. Ce putem face pentru a schimba acest lucru și a face progrese în rezolvarea acestei duble probleme? Pentru a vedea calea de urmat trebuie să înțelegem situația actuală. În prezent, combustibilii fosili – cărbune, petrol și gaze naturale – reprezintă 79% din producția de energie a lumii cu efecte secundare negative foarte importante.

Întrucât arderea combustibililor fosili reprezintă 87% din emisiile de CO2 la nivel global, o lume alimentată cu combustibili fosili nu este durabilă, aceasta pune în pericol viețile și mijloacele de trai ale generațiilor viitoare și ale biosferei din jurul nostru. Și aceleași surse de energie conduc la moartea multor oameni – la nivel global, poluarea aerului de la arderea combustibililor fosili ucide 3,6 milioane de oameni în fiecare an, ceea ce înseamnă de 6 ori mai mult decât numărul total anual de decese din toate crimele, pierderile de război și atacurile teroriste la un loc.

Este important de menționat că energia electrică este doar una dintre mai multe forme de energie pe care se bazează omenirea, astfel că tranziția către energia cu emisii reduse de carbon înseamnă mai mult decât tranziția la energia electrică cu emisii scăzute de carbon. Celelalte două sectoare mari consumatoare de energie sunt producția de energie termică și transporturile. În următorii ani este foarte probabil ca ponderea energiei electrice să crească, deoarece un procent mai mare al transporturilor va fi electrificat. IEA raportează că ponderea energiei electrice în consumul total de energie finală a fost de 19% în 2018 și se așteaptă ca aceasta să crească la 24% în 2040.

Ceea ce graficul arată clar este că alternativele la combustibilii fosili – sursele regenerabile de energie și energia nucleară – sunt de câteva ori mai sigure și mai curate decât combustibilii fosili. Atunci de ce se bazează lumea pe combustibili fosili?

Combustibilii fosili domină aprovizionarea cu energie a lumii, deoarece în trecut reprezentau cea mai ieftină sursă de energie disponibilă. Pentru a accelera tranziția către alternative mai sigure și mai curate, trebuie să ne asigurăm că acele alternative devin mai ieftine decât combustibilii fosili.

Prețul energiei electrice din surse de lungă durată: combustibili fosili și energia nucleară

La nivel global, producția de energie electrică este dominată de combustibili fosili. Cărbunele este de departe cea mai importantă sursă, furnizând 37% din energia electrică, gazele naturale sunt pe locul al doilea, asigurând 24%. Arderea acestor combustibili fosili pentru producția de energie electrică și termică este cea mai mare sursă unică de gaze cu efect de seră la nivel mondial, provocând 30% din emisiile globale.

Graficul prezintă variația prețurilor energiei electrice provenite din sursele de energie tradiționale – centrale pe combustibili fosili și nucleare – în ultimul deceniu.

Pentru a face comparații pe o bază consecventă, prețurile energiei sunt exprimate în „costuri nivelate ale energiei” (LCOE – „levelized costs of energy„), care înseamnă costuri echilibrate cu rata inflației). Se poate considera că, la construirea unei centrale electrice, LCOE este răspunsul la întrebarea „care ar fi costul total minim care ar trebui acoperit pentru ca centrala electrică să atingă rentabilitatea pe durata de viață?„.
LCOE includ costul construcției centralei electrice în sine, precum și costurile curente pentru combustibil și exploatarea centralei pe durata de viață. Cu toate acestea, nu se iau în considerare costurile și beneficiile la nivel de sistem energetic, cum ar fi reducerile de preț datorită producției cu emisii scăzute de carbon și costurile sistemice crescute atunci când sunt necesare soluții de stocare sau de echilibrare din cauza producției variabile a surselor regenerabile. „Costul nivelat îmbunătățit” (“Enhanced levelised cost”) este o abordare care urmărește o ajustare mai bună a costurilor, dar modelarea sa este încă în fază incipientă.

Analiza preliminară a costurilor este o măsură foarte importantă la construcția unei centrale electrice, Dacă se alege o sursă de energie care are un LCOE mai mare decât al alternativelor, respectiv costuri de investiție și operare mai ridicate, vor apărea dificultăți în a găsi pe cineva dispus să cumpere energia electrică mai scumpă.

În perioada 2010-2020, costul energiei nucleare a crescut, energia din gaze naturale a devenit mai puțin costisitoare, iar prețul energiei din cărbune – cea mai răspândită sursă de electricitate din lume – a rămas aproape constant.

Scăderea prețului energiei electrice din surse regenerabile

Dacă vrem să facem tranziția la sursele regenerabile, prețul acestora în raport cu combustibilii fosili contează. Graficul alăturat este identic cu cel precedent, dar include și prețul energiei electrice din surse regenerabile.

Cu doar 10 ani în urmă, era mult mai rentabil să construiești o nouă centrală electrică pe combustibili fosili decât să construiești o nouă centrală solară fotovoltaică (PV) sau eoliană. Față de energia din cărbune, energia electrică din surse regenerabile era mai scumpă, energia eoliană cu 22%, iar cea solară cu 223%. Dar în ultimii ani acest lucru s-a schimbat radical.

Electricitatea provenită de la instalațiile fotovoltaice solare la scară de utilitate a costat 359 USD per MWh în 2009. În doar un deceniu, prețul a scăzut cu 89%, iar diferența relativă de cost s-a inversat: componenta de preț a energiei electrice necesară pentru amortizarea unei noi centrale pe cărbune de dimensiune medie este acum mult mai ridicată decât în cazul construcției unei centrale eoliene sau solare. Este foarte greu să găsești altceva care să scadă în preț la fel de repede ca energia electrică din surse regenerabile.

Raportul IRENA constată că dintre cele 531 de articole individuale care au fost utilizate pentru a calcula Indicele prețurilor de consum (IPC) din Regatul Unit, doar pentru cinci articole prețurile au scăzut mai rapid: căpșunile, smoothie-urile cu fructe, jocurile pe internet, produsele de curățat pentru uz casnic și tarifele de metrou spre suburbiile Londrei. Dar, desigur, majoritatea oamenilor cheltuiesc mai mulți bani pe electricitate decât pe căpșuni.

Diferența relativă de cost este un element important în argumentarea deciziei despre ce tip de centrală se va construi. Prin urmare, scăderea prețurilor surselor regenerabile de energie a influențat deciziile constructorilor de centrale electrice din ultimii ani. După cum arată Energy Explorer, energia eoliană și cea solară s-au extins rapid în ultimii ani, în 2019 sursele regenerabile au reprezentat 72% din totalul de noi capacități la nivel mondial.

Curbele proporționale („learning curves”) și prețul modulelor solare fotovoltaice

Costurile energiei din combustibili fosili și ale energiei nucleare depind în mare măsură de doi factori: prețul combustibilului pe care îl ard și costurile de exploatare ale centralei electrice. Centralele de energie regenerabilă sunt diferite: costurile lor de operare sunt relativ mici și nu trebuie să plătească pentru combustibil; combustibilul lor – vântul și lumina soarelui –  nu trebuie să fie nici extras din pământ, nici transportat. Așadar, ceea ce determină costul energiei regenerabile este doar costul de investiție, respectiv costul centralei electrice, costul tehnologiei în sine.

Pentru a înțelege de ce energia solară a devenit atât de ieftină, trebuie să înțelegem de ce tehnologia solară a devenit ieftină. Pentru aceasta, să ne întoarcem o clipă în timp.

Primul preț pentru tehnologia solară utilizabilă este din anul 1956. La acel moment, costul unui singur watt de capacitate solară fotovoltaică (ajustat cu rata inflației și exprimat ca preț din 2019) era de 1.865 USD. În prezent, un singur panou solar de uz casnic (montat pe acoperiș) produce aproximativ 320 de wați. Aceasta înseamnă că, la prețul anului 1956, unul dintre modulele solare de astăzi ar costa 596.800 USD (320W * 1.865$/W = 596.800$). La acest preț – mai mult de jumătate de milion de dolari pentru un singur panou – solarul era evident necompetitiv față de combustibilii fosili. Există două motive pentru care, în loc să fie abandonată, energia solară s-a dezvoltat pentru a deveni în prezent cea mai ieftină sursă de energie electrică din lume.

Pe de o parte, chiar și având un preț foarte mare, tehnologia solară și-a găsit o utilizare. Este o tehnologie care a venit literalmente din spațiul cosmic. Prima utilizare practică a energiei solare a fost furnizarea de energie electrică pentru un satelit, satelitul Vanguard I în 1958. În această nișă high-tech, cineva era dispus să plătească pentru tehnologia solară chiar și la acel preț extrem de mare.

Al doilea motiv important este că prețul modulelor solare a scăzut atunci când au fost produse mai multe. Creșterea producției a oferit șansa de a studia îmbunătățirea procesului de producție – un caz clasic de învățare prin practică. Cererea inițială din sectorul high-tech a determinat fabricarea unui anumit număr de module solare, iar această producție inițială a reprezentat începutul unui ciclu de creștere a cererii și scădere a prețurilor.

Pentru a satisface cererea în creștere, au fost instalate mai multe module solare, ceea ce a dus la scăderea prețurilor; având prețuri mai mici, tehnologia a devenit rentabilă pentru aplicații noi, ceea ce a determinat, la rândul său, o creștere a cererii. În această buclă de feedback pozitiv, tehnologia solară s-a dezvoltat continuu, încă de la începuturile sale în spațiul cosmic.

O scurtă istorie a tehnologiei solare – de la spațiul cosmic la cea mai ieftină sursă de energie de pe pământ

În anii ’60, principala aplicație a tehnologiei solare a rămas în domeniul sateliților. Dar ciclul a fost inițiat și asta a însemnat că lent, dar constant, prețul modulelor solare a scăzut.

Odată cu scăderea prețurilor, tehnologia a coborât din spațiu pe planeta noastră. Primele aplicații terestre din anii ’70 au fost în cazul locațiilor izolate, unde conexiunea la o rețea electrică ar fi fost costisitoare – faruri de coastă, treceri de cale ferată sau pentru refrigerarea dozelor de vaccin.

Pe atunci, prețul unui modul solar, ajustat pentru inflație, era de 106 USD per watt, iar capacitatea solară fotovoltaică instalată la nivel global a fost de doar 0,3 megawați. Față de 1956, aceasta a determinat deja o scădere a prețului de 94%, dar în raport cu cererea de energie la nivel mondial, energia solară era încă foarte scumpă și, prin urmare, foarte mică: o capacitate de 0,3 megawați era pe atunci suficientă pentru a furniza energie electrică pentru aproximativ 20 de persoane pe an.

Într-o reprezentare grafică, rata proporțională („learning effect”) pentru tehnologia solară devine incredibil de evidentă: în timp ce capacitatea totală instalată a crescut exponențial, prețul modulelor solare a scăzut exponențial. Scăderea relativă a prețului asociată cu fiecare dublare a experienței constituie rata proporțională a unei tehnologii. Linia dreaptă care reprezintă relația dintre experiența, exprimată drept capacitatea instalată totală, și prețul unei tehnologii se numește curbă proporțională („learning curve„) a acelei tehnologii.

Acesta este rezultatul unui ciclul benefic. Implementarea pe scară mai largă determină scăderea prețurilor, ceea ce determină o amplificare a implementării. În cazul tehnologiei solare, pentru o lungă perioadă, a fost posibilă accelerarea implementării prin acordarea de subvenții și împrumuturi guvernamentale – probabil că cel mai pozitiv efect al acestor politici este că și ele au redus prețul acestor noi tehnologii de-a lungul timpului.

Ceea ce este cu adevărat uimitor la tehnologia solară este cât de puternic este acest efect: timp de mai bine de patru decenii, fiecare dublare a capacității globale cumulate a fost asociată cu o constantă scădere relativă a prețurilor.

Rata proporțională a modulelor solare fotovoltaice este de 20,2%. Cu fiecare dublare a capacității cumulate instalate, prețul modulelor solare a scăzut cu 20,2%. Rata proporțională ridicată reflectă scăderea rapidă a prețului tehnologiei solare. După anul 1976, prețul modulelor solare a scăzut de la 106 USD la 0,38 USD per watt, o scădere de 99,6%.

Prețurile energiei electrice urmează curbele proporționale?

Modulele solare fotovoltaice ar putea foarte bine să urmeze o curbă proporțională în scădere rapidă, dar nu modulele solare în sine sunt ceea ce ne dorim, ci electricitatea pe care o produc. Prețul energiei solare urmează o curbă proporțională? Reprezentând grafic datele relevante, respectiv prețul LCOE pentru energia electrică și capacitatea totală instalată, se poate evidenția curba proporțională pentru fiecare tip de energie.

În graficul alăturat, este reprezentată în culoare portocalie evoluția prețului energiei solare fotovoltaice în ultimul deceniu. Rata proporțională determinată pentru prețul modulelor solare este valabilă și pentru prețul electricității, ba chiar are o valoare și mai mare: la fiecare dublare a capacității solare instalate, prețul energiei solare a scăzut cu 36% – comparativ cu 20% pentru modulele solare.

Energia eoliană, reprezentată în culoare albastră, urmează, de asemenea, o curbă proporțională. Industria eoliană terestră a atins o rată proporțională de 23%. Fiecare dublare a capacității a fost asociată cu o scădere a prețurilor de aproape un sfert.

Energia eoliană marină a avut o rată proporțională de 10% și este încă relativ scumpă – cu doar 25% mai ieftină decât energia nucleară și puțin mai scumpă decât cărbunele. Dar, din două motive, experții se așteaptă ca energia eoliană offshore să devină foarte ieftină în următorii ani, creșterea dimensiunilor turbinelor eoliene și faptul că vânturile marine consistente permit factori de încărcare mai mari.

Combustibilii fosili și energia nucleară nu urmează curbele proporționale

De ce energia din cărbune nu devine mai ieftină?

Cărbunele, cea mai răspândită sursă de energie electrică din lume, este de asemenea inclus în grafic. Prețul ajustat cu inflația (LCOE) al energiei electrice din centrale noi pe cărbune la nivel global a scăzut de la 111 USD la 109 USD. Așadar, în timp ce energia solară s-a ieftinit cu 89% și cea eoliană cu 70%, prețul energiei electrice din cărbune a scăzut cu doar 2%.

Prețul relativ constant al energiei pe bază de cărbune în ultimul deceniu nu este neobișnuit. Evoluția istorică a prețului energiei pe bază de cărbune este departe de cea a energiilor regenerabile. Nici prețul cărbunelui și nici prețul centralelor pe cărbune nu au urmat o curbă proporțională, prețurile nu au scăzut nici măcar pe termen lung. Dintotdeauna, energia electrică din cărbune a fost ieftină și încă mai este, dar nu devine mai ieftină. Există două motive pentru care nu ar trebui să ne așteptăm ca acest lucru să se schimbe mult în viitor.

În primul rând, există o posibilitate foarte redusă de îmbunătățire substanțială a eficienței centralelor pe cărbune. Centralele tipice au randamente de aproximativ 33%, în timp ce cele mai eficiente ajung la 47%. Chiar și o îmbunătățire dramatică, fără precedent, de la o eficiență de o treime la două treimi, ar corespunde doar progresului pe care modulele solare fotovoltaice îl fac la fiecare 7,5 ani.

În al doilea rând, prețul energiei electrice din combustibili fosili nu este determinat doar de tehnologie, ci într-o măsură semnificativă de costul combustibilului în sine. Costul cărbunelui pe care o centrală termoelectrică îl arde reprezintă aproximativ 40% din costurile totale. Aceasta înseamnă că, pentru toate centralele termoelectrice care au aceste costuri cu combustibilul, există o limită inferioară a cât de mult poate scădea costul energiei electrice produse. Chiar dacă prețul pentru construirea centralei ar scădea, prețul combustibilului determină un nivel sub care prețul energiei electrice nu poate trece.

Energie electrică din gaze naturale: ar trebui să ne așteptăm ca prețul să continue să scadă?

Energia electrică din gaze naturale, a doua cea mai mare sursă de combustibili fosili, a devenit mai ieftină în ultimul deceniu. Costul energiei electrice de la centralele pe gaze naturale cu ciclu combinat a scăzut cu 32%, până la un cost mediu global de 56 USD per MWh.

Costurile construcției unei centrale pe gaz au scăzut în anumite perioade din ultimii 70 de ani. Totuși, principalul motiv pentru care prețul energiei electrice din gaze naturale a scăzut în ultimul deceniu este că prețul gazului în sine a scăzut în această perioadă. După un vârf în 2008, prețul gazului a scăzut abrupt. Creșterea ofertei de fracking a fost un motiv cheie. Această scădere a prețului gazului, totuși, nu face parte dintr-o dezvoltare pe termen lung. În prezent, prețul gazului este mai mare decât acum două sau trei decenii.

Din aceleași motive ca în cazul cărbunelui – absența unei rate proporționale și limitarea scăderii prețului combustibilului – nu ar trebui să ne așteptăm ca prețul energiei electrice din gaze naturale să scadă semnificativ în următoarele decenii și cu siguranță nu ar trebui să ne așteptăm la un efect de curbă proporțională similar cu cel al surselor regenerabile.

De ce s-a scumpit energia nucleară? Ce poate inversa această tendință?

După anul 2009, prețul energiei nucleare a crescut. Această creștere face parte dintr-o tendință pe termen lung. În multe locuri, construirea unei centrale nuclear-electrice a devenit mai costisitoare. Acest lucru este, desigur, foarte regretabil, deoarece nuclearul este atât o sursă de energie electrică cu emisii scăzute de carbon, cât și una dintre cele mai sigure surse de electricitate.

Un motiv al creșterii prețurilor este reglementarea sporită a energiei nucleare, care are avantajul important al creșterii siguranței. Un al doilea motiv este că, la nivel global, nu s-au construit multe centrale nucleare în ultimii ani, astfel încât lanțurile de aprovizionare sunt mici, necompetitive și nu beneficiază de economii de scară.

Ambele motive explică de ce în acest caz prețul mediu global LCOE a crescut. Dar pentru energia nucleară există diferențe mari între țări în ceea ce privește tendințele prețurilor: prețurile și timpul de construcție au crescut semnificativ în SUA și Marea Britanie, în timp ce Franța și Coreea de Sud au reușit cel puțin să mențină prețurile și timpul de construcție constant. Țările care au reușit să evite creșterea prețurilor sunt țări care nu se remarcă printr-o reglementare permisivă a energiei nucleare, ci mai mult prin standardizarea construcției reactoarelor. A învăța, la urma urmei, înseamnă a transfera cunoștințele acumulate într-un caz către altul. „Repetiția este mama învățăturii”.

Acest lucru este în contrast puternic cu sursele regenerabile în special. În timp ce tehnologia nucleară nu este foarte standardizată și este foarte rar răspândită, modulele solare fotovoltaice și centralele eoliene sunt exact opusul, foarte standardizate și extrem de răspândite. Speranța este că un nou avânt al energiei nucleare și o standardizare sporită a reactoarelor ar duce la scăderea costurilor energiei nucleare. Dar nu se întrevede nicio scădere puternică a prețurilor și, cu siguranță, nimic care ar putea fi caracterizat printr-o curbă proporțională abruptă.

Totuși, energia nucleară ar putea deveni încă mai importantă în viitor, deoarece poate completa sursele regenerabile acolo unde aceste surse de energie au punctele lor slabe: în primul rând, intermitența electricității din surse regenerabile rămâne o provocare și un mix energetic viabil al viitoarei lumi post-carbon va include probabil surse cu emisii reduse de carbon, surse regenerabile, precum și energie nucleară. Și în al doilea rând, utilizarea terenului în cazul surselor regenerabile este mare, iar un beneficiu de mediu important al energiei nucleare este că ocupă foarte puțin teren.

A face reactoarele nucleare competitive cu centralele pe combustibili fosili este din nou un argument pentru taxele pe carbon. Reactoarele nucleare produc de 350 de ori mai puține decese pe unitatea de energie decât centralele cu combustibili fosili și, ca tehnologie cu emisii scăzute de carbon, ele pot fi elementul cheie în tranziția de la combustibilii fosili.

Bateriile și sistemele de stocare a energiei electrice urmează și ele curbe proporționale

Unul dintre dezavantajele surselor regenerabile este ciclul lor intermitent de funcționare. Soarele nu strălucește întotdeauna și vântul nu bate permanent. Tehnologii precum bateriile de stocare a energiei electrice sunt esențiale pentru echilibrarea producției variabile a surselor regenerabile cu cererea inflexibilă de energie electrică.

Din fericire, tehnologiile de stocare a energiei electrice sunt, de asemenea, printre puținele tehnologii care urmează curbe proporționale, iar rata lor proporțională este într-adevăr foarte abruptă. În ultimele trei decenii, prețul bateriilor a scăzut cu 97%.

Extinderea surselor cu emisii scăzute de carbon duce la scăderea prețurilor; să nu pierdem această oportunitate pentru planetă și economiile noastre

Concluzia este că sursele regenerabile urmează rate proporționale abrupte, iar combustibilii fosili nu. Un motiv cheie este că sursele regenerabile nu înregistrează costuri cu combustibilul și au costuri de operare și întreținere relativ mici, ceea ce înseamnă că LCOE pentru energia regenerabilă scade odată cu costul tehnologiilor respective. Iar tehnologiile cheie ale sistemelor de energie regenerabilă – solar, eolian și baterii – urmează o curbă proporțională: fiecare dublare a capacității lor instalate duce la o rată constantă de scădere a costurilor.

Tranziția către un sistem energetic global cu emisii scăzute de carbon creează o oportunitate fantastică: extinderea sistemelor de energie regenerabilă nu are doar beneficiul direct al unei producții mai mari de energie cu emisii scăzute de carbon, dar are un efect secundar indirect care este și mai important: energie mai ieftină.

Ratele proporționale pentru energia eoliană și solară PV sunt excepțional de abrupte. Este extrem de rar să găsești tehnologii de acest gen.

Sistemele solare și eoliene au încă un mare avantaj. Deși adesea nu există consens cu privire la modul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, extinderea capacităților de producție a energiei solare și eoliene sunt două opțiuni extrem de populare în rândul majorităților. Chiar și în SUA, adesea polarizate, sursele regenerabile au sprijinul puternic al majorității. 85% dintre americani sunt în favoarea extinderii energiei eoliene și 92% sunt în favoarea extinderii energiei solare, iar în alte țări sprijinul este adesea și mai mare.

Astăzi, într-o perioadă în care economia globală și populația din întreaga lume sunt foarte afectate de recesiune și când ratele dobânzilor sunt scăzute (sau chiar negative), extinderea sistemelor de energie regenerabilă oferă o mare oportunitate de dezvoltare. Rar apare o opțiune care să conducă la crearea mai multor locuri de muncă, care să determine scăderea prețurilor pentru consumatori și să aibă ca rezultat o planetă mai verde și mai sigură. Cu cât se implementează mai multe tehnologii de energie regenerabilă, cu atât mai mult se vor reduce costurile acestora.

Caracteristica irezistibilă a energiei regenerabile: progresul tehnologic local se transformă în progres la nivel global

Un ultim argument despre motivul pentru care prețurile mai mici generate de schimbările tehnologice sunt esențiale pentru tranziția către lumea post-carbon: dacă țările bogate investesc în tehnologii regenerabile care determină în timp scăderi de preț conform curbelor proporționale, ele nu asigură tranziția de la combustibilii fosili la energia regenerabilă doar pentru propriile economii, ci pentru întreaga lume.

Diferența relativă de preț între combustibilii fosili și sursele regenerabile este cheia pentru decizia privitoare la tipul centralei electrice care să se construiască. Reducerea costurilor tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon este un obiectiv care asigură nu doar reducerea emisiilor în propria țară, ci în întreaga lume, pentru totdeauna. Scăderea prețului energiei cu emisii scăzute de carbon ar trebui văzută ca unul dintre cele mai importante obiective (și realizări) ale politicii de energie curată, deoarece se extinde dincolo de granițele țării care adoptă această politică.

Sistemele energetice au influențe pe perioade foarte lungi de timp, deoarece este foarte costisitor să construiești o centrală electrică nouă sau să închizi o centrală electrică existentă. Investițiile în tehnologii din surse regenerabile vor avea, prin urmare, beneficii pe termen foarte lung. De fiecare dată când o țară sau un producător de electricitate decide să construiască o centrală electrică cu emisii reduse de carbon în loc de o centrală pe cărbune, asigură un beneficiu pentru câteva zeci de ani. Prețurile scăzute sunt argumentul cheie pentru a convinge lumea – în special țările cele mai sărace – să construiască sisteme electrice cu emisii scăzute de carbon pentru un viitor durabil. Argumentul pentru extinderea acestor tehnologii cât mai curând posibil este că se ajunge mai repede la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon și la scăderea costurilor.

În concluzie, cheia pentru reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră este ca, în următorii ani, centralele care vor fi construite să producă energie din surse regenerabile și nu din combustibili fosili. Iar efectele secundare sunt că se reduc atât poluarea aerului, cu efecte benefice asupra sănătății populației și mediului înconjurător, cât și prețurile energiei, ceea ce înseamnă dezvoltare economică durabilă, creșterea veniturilor populației și reducerea sărăciei.

Sursa: https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth

Din aceeași categorie