Pompele de căldură geotermale – cea mai eficientă tehnologie actuală de încălzire și răcire

Pompele de căldură geotermale valorifică în siguranță și în mod fiabil energia regenerabilă generată de soare, care este stocată în subteran în mod natural. Acestea contribuie semnificativ la obținerea unui mediu mai curat, prin economisirea energiei, reducerea consumului de combustibili fosili și reducerea emisiilor de carbon.

Deși sistemele de pompă de căldură geotermale necesită costuri de investiție mai mari, motivate de excavarea sau forarea pentru instalarea rețelei de conducte în subteran, reducerea costurilor cu energia poate recupera rapid diferența de cost a sistemului comparativ cu sistemele convenționale.

În prezent, la nivel mondial, pompele de căldură geotermale (GHP) sunt cea mai eficientă tehnologie de încălzire și răcire. Comparativ cu echipamentele convenționale HVAC, acestea pot economisi cu până la 75% din energia consumată. Prin exploatarea energiei geotermale, nevoile de încălzire și răcire ale unei clădiri pot fi satisfăcute în mare măsură de o sursă aflată chiar sub picioarele noastre! Și deoarece economisesc atât de multă energie, costurile totale ale pompelor de căldură sunt mai reduse. Mai mult, în ceea ce privește costurile de funcționare și recuperarea costurilor de investiție, nicio altă metodă nu depășește energia geotermală.

Cel mai important beneficiu care trebuie avut în vedere este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru funcționare, pompele de căldură nu folosesc combustibili fosili, funcționează cu energie electrică și sunt o tehnologie verde și regenerabilă. Este recunoscută capacitatea imensă a pompelor de căldură de a reduce gazele cu efect de seră asociate cu schimbările climatice, iar specialiștii în domeniu recomandă în mod special ca energia geotermală să fie utilizată în îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor. De asemeni, din moment ce pompele de căldură nu ard combustibili fosili, acestea reprezintă o alternativă mai sigură pentru climatizare, eliminând atât riscul de explozie, cât și pericolul de degajare de monoxid de carbon, asociate sistemelor termice cu flacără.

Pompele de căldură geotermale sunt și cel mai confortabil mod de a încălzi și răcori o incintă. Un sistem convențional oferă adesea aer uscat, plin de alergeni, în timp ce un sistem geotermal produce aer curat, la o umiditate optimă. La confortul și siguranța oferite de pompele de căldură geotermală se adaugă faptul că acestea au o durată de viață mai mare decât alte sisteme. Deoarece nu este expusă la elementele din mediul exterior, pompa de căldură în sine este proiectată să funcționeze peste 25 de ani, iar sistemul de conducte care asigură schimbul de energie cu solul nu necesită mentenanță, putând să fie utilizat timp de peste 100 de ani.

Nu în ultimul rând, pe lângă încălzire și răcire, pompele de căldură pot satisface în majoritate sau integral necesarul de apă caldă menajeră al unei locuințe sau clădiri. Sistemele de încălzire a apei contribuie semnificativ la costul total al utilităților. Prin valorificarea și folosirea căldurii latente disponibile în procesul de încălzire și răcire, pompele de căldură oferă o modalitate gratuită de încălzire a apei, pur și simplu ca efect secundar al funcționării lor normale. Pentru satisfacerea nevoilor de asigurare a apei calde în permanență, soluția optimă este combinarea unui boiler de apă cu o pompă de căldură. Uniunea Europeană s-a angajat să atingă obiectivul „energie zero net” până în anul 2050. Pentru aceasta, sistemele de încălzire și răcire trebuie să folosească doar atâta energie câtă pot produce. Și din moment ce pompele de căldură nu consumă multă energie, un sistem „energie zero net” nu trebuie să producă mult. Pentru a atinge obiectivul vizat, este suficientă combinarea pompei de căldură cu panouri solare care să genereze energia necesară funcționării pompei.

În concluzie, pompele de căldură geotermale sunt unități autonome care pot încălzi și răci eficient locuințele și clădirile administrative sau comerciale și pot furniza de asemeni apă caldă. Aceste echipamente simple utilizează termostate, componente electronice și sisteme de conducte standard, ceea ce le face adecvate pentru modernizarea sistemelor convenționale de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). Pompele de căldură geotermale pot fi dimensionate pentru a încălzi și a răci orice încăpere, orice clădire, din orice locație și din orice climat. În acest scop, ele utilizează cea mai eficientă tehnologie actuală de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a dioxidului de carbon în atmosferă.

Din aceeași categorie

Leave a Comment