Ponderea combustibililor fosili în energia brută disponibilă

Energia brută disponibilă este cantitatea totală de energie necesară pentru a satisface nevoile energetice ale unei țări sau ale unei regiuni.

În 2019, combustibilii fosili au reprezentat 71% din energia brută disponibilă în Uniunea Europeană (UE) din 27 de state membre. Acest procent a scăzut semnificativ în ultimele decenii, datorită creșterii investițiilor în energia regenerabilă. Din 1990, primul an pentru care sunt disponibile date, procentul de combustibili fosili utilizați în UE a scăzut cu 10,9 puncte procentuale (pp).

Ponderea combustibililor fosili în energia brută disponibilă în UE (1990-2019)

Uniunea Europeană se bazează în continuare pe combustibili fosili pentru producția de energie, ilustrată de raportul combustibililor fosili în energia brută disponibilă. Producția totală de energie la nivel național include transformarea energiei (cum ar fi generarea de energie electrică din combustibili fosili), pierderile de distribuție produse produse din fosile utilizate în scopuri neenergetice (de exemplu, lubrifianți), combustibilii fosili folosiți pentru transport (combustibilul achiziționat în UE, chiar dacă a fost utilizat în altă parte).

În 2019, Malta (97%) a fost statul membru al UE cu cea mai mare pondere a combustibililor fosili în energia brută disponibilă, urmată de Cipru și Olanda (ambele 92%), Polonia (90%), Irlanda (89%), Grecia ( 86%) și Luxemburg (82%). Majoritatea celorlalte state membre au avut cote între 60% și 80%. Doar Suedia (32%), Finlanda (43%) și Franța (50%) au înregistrat un procent de sub 60%.

Ponderea combustibililor fosili în energia brută disponibilă în țările UE (2019)

Dintre țările membre UE, în ultimii 10 ani, doar Lituania și-a mărit cota de combustibili fosili în energia brută disponibilă cu 10 pp (de la 56% în 2009 la 66% în 2019). Cea mai mare scădere, cu 19 pp, a fost înregistrată în Danemarca (83% – 64%), urmată îndeaproape de Estonia (86% – 73%) și Finlanda (56% – 43%; ambele cu 13 pp).

Comparativ cu anii 2019 și 2018, doar două state membre ale UE, Letonia și Austria, și-au crescut ponderea combustibililor fosili în energia brută disponibilă, fiecare cu 1 pp. Pentru opt țări europene, procentul a rămas același. Pentru celelalte țări, cele mai mari scăderi au fost în Estonia cu 12 pp, Slovacia cu 4 pp, urmată de Belgia și Danemarca, fiecare cu 3 pp.

Notă metodologică:

Combustibilii fosili includ cărbune și produse din cărbune, gaze naturale, țiței și produse petroliere, turbă și produse din turbă, șisturi petroliere și nisipuri petroliere, deșeuri municipale / industriale neregenerabile.

Energia brută disponibilă reprezintă totalul producției de energie pentru susținerea tuturor activităților de pe teritoriul unei țări sau regiuni. Aceasta include, de asemenea, transformarea energiei (inclusiv generarea de energie electrică din combustibili), pierderile de distribuție și utilizarea produselor din combustibili fosili în scopuri neenergetice (de exemplu, în industria chimică). De asemenea, include combustibilii fosili utilizați pentru transport, inclusiv combustibilul achiziționat într-o țară și care este utilizat în altă parte (de exemplu, aviația internațională, buncărele maritime internaționale și transportul rutier transfrontalier).

Sursa: ec.europa.eu/eurostat

Din aceeași categorie

Leave a Comment