Proces de reciclare pe bază de apă pentru deșeuri de material plastic greu de reciclat

În Europa, ratele de reciclare a deșeurilor din material plastic variază dramatic de la o țară la alta. Analiza efectuată de Statista arată că rata de reciclare a deșeurilor municipale în Marea Britanie a fost de 44,1% în 2018, puțin peste media europeană, dar semnificativ în urma liderului UE, Germania, care are o rată de reciclare de 66,7%. Analizând în special datele privind deșeurile menajere, se constată că, între 2010 și 2019, ratele de reciclare au crescut constant, dar modest. Dacă se dorește accelerarea reciclării, construirea unei economii circulare și atingerea obiectivelor de neutralitate climatică, dezvoltarea unor procese tehnologice care să asigure reciclarea materialelor plastice dificile este esențială.

În 2020, în UE au fost generate 505 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor
48% din deșeurile municipale din UE au fost reciclate (prin reutilizarea materialelor și compostare) în 2020

Abordând flagelul poluării cu plastic prezent în aproape toate domeniile, compania britanică Impact Recycling vrea să ajungă în punctul în care să nu se mai genereze deșeuri. Folosind un proces de reciclare pe bază de apă, compania transformă unele dintre cele mai dificil de reciclat deșeuri de materiale plastice în materii prime reutilizabile. Sistemul de reciclare BOSS are potențialul de a elimina necesitatea depozitării sau incinerării a mii de kilograme de deșeuri de material plastic, precum ambalaje alimentare, fibre din material plastic sau materiale plastice rigide de culoare închisă.

Înlocuind practica de expediere în străinătate a deșeurilor din materiale plastice pe care sistemele locale nu le pot recicla, procesul BOSS-3D oferă o soluție scalabilă, ușor de integrat în sistemele de reciclare existente. Prin utilizarea acestui sistem se pot recicla volume mai mari de deșeuri, iar mediul respiră mai ușor datorită reducerii cantităților de materiale plastice incinerate sau depozitate în gropile de gunoi.

În prezent, doar 4% din ambalajele laminate sunt reciclate, de departe cel mai mic procent pe categorii de plastic. Tehnologia cu infraroșu (Near Infra-Red – NIR) nu poate identifica și, prin urmare, separa materialul laminat și cel multistrat, care împreună pot reprezenta până la 20% din cantitatea de deșeuri de ambalaje din material plastic.
Fără o soluție de separare automată disponibilă pe piață, deșeurile de ambalaje laminate sunt fie incinerate, fie exportate pe piețe îndepărtate, unde pot fi aruncate la gropile de gunoi sau pe căile navigabile, creând probleme de mediu locale și globale pe termen lung.

Tehnologia BOSS-3D asigură separarea fluxului de deșeuri plastice rigide amestecate, „greu de reciclat”, amplificând micile diferențe dintre densitățile relative ale polimerilor, prin aplicarea principiilor de dinamica fluidelor ale apei. Sistemul folosește fenomenul de oscilație pentru a genera modele specifice de curgere în apă, care afectează diferitele tipuri de polimeri în moduri diferite. Această tehnologie de proces stratifică eficient diferiți polimeri pe baza densității acestora, permițând separarea particulelor cu o diferență de densitate de până la 0,005g/cm3.

Compania Impact Recycling a obținut, din partea Agenției de Mediu din Marea Britanie, certificarea End of Waste (EoW), ceea ce înseamnă că produsul final al procesului de reciclare este de o calitate atât de ridicată încât încetează să mai fie deșeu și devine în schimb o materie primă secundară. Cea mai recentă iterație a procesului de reciclare al companiei este versiunea BOSS-3D care se concentrează pe sortarea materialelor plastice rigide după culoare pentru a accesa polimerii care formează blocurile de bază ale materiei prime.

Surse:
https://impact-recycling.com/
https://www.statista.com/statistics/1219551/municipal-waste-recycling-eu-by-country
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?action=statexp-dc-display&title=Municipal_waste_statistics

Din aceeași categorie