România este vizată de noi proceduri de infringement în domeniul deșeurilor

Comisia Europeană a anunțat că solicită României să transpună integral în legislația națională normele actuale ale UE privind depozitele și gestionarea de deșeuri și reducerea deșeurilor de ambalaje.

Într-un prim dosar, României i se solicită să își alinieze legislația națională la modificările incluse în Directiva 2018/850 privind depozitele de deșeuri. Această directivă introduce restricții privind depozitarea tuturor deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate energetic începând cu 2030. De asemenea, prevede limitarea proporției deșeurilor municipale trimise la depozitele de deșeuri la 10 % până în 2035. În plus, directiva impune țărilor din UE să instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale depozitate.

România mai este vizată de o procedură de infringement privind nealinierea legislației naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. Această directivă stabilește noi obiective privind reciclarea deșeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deșeurile municipale vor trebui reciclate la un nivel minim de 55 % din greutate. Acest obiectiv va crește la 60 % până în 2030 și la 65 % până în 2035.

Executivul UE mai solicită României să transpună integral noile norme ale UE din Directiva 2018/852 privind prevenirea deșeurilor de ambalaje. Actul legislativ impune statelor membre ale UE să ia măsuri pentru prevenirea generării de deșeuri de ambalaje și pentru a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului.

În toate cele trei dosare, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere în octombrie 2020, iar acum a decis să trimită avize motivate.

Din aceeași categorie

Leave a Comment