UE accelerează procesul de autorizare a proiectelor privind energia din surse regenerabile

Miniștrii energiei din UE au convenit astăzi [24.11.2022] asupra conținutului unui regulament al Consiliului de instituire a unui cadru temporar pentru accelerarea procesului de acordare a autorizațiilor și a implementării proiectelor privind energia din surse regenerabile. Regulamentul introduce măsuri urgente și specifice care abordează tehnologii și tipuri de proiecte specifice, care au cel mai mare potențial de implementare rapidă și cel mai mic impact asupra mediului.

Am făcut încă un pas pentru a combate prețurile ridicate la energie, pentru a ne îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie și pentru a ne reduce dependența de sursele de energie rusești. Mai multe surse regenerabile de energie în rețelele noastre ne vor ajuta să reducem cererea de combustibili fosili și să reducem facturile la energie. Prin aceste norme, vom accelera procesele de autorizare, care sunt adesea prea lungi și greoaie.

Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului

Noile norme sunt temporare și stabilesc termenele maxime pentru acordarea autorizațiilor pentru echipamentele de energie solară, pentru modernizarea centralelor electrice existente pe bază de energie din surse regenerabile (retehnologizare) și pentru implementarea pompelor de căldură. În plus, acestea vor introduce o prezumție de interes public superior pentru proiectele privind energia din surse regenerabile.

Echipamentele de energie solară

Statele membre au convenit ca procesul de acordare a autorizațiilor să nu depășească trei luni. În anumite circumstanțe, proiectele de energie solară privind structurile artificiale existente vor face obiectul unei derogări de la cerința de a efectua o evaluare specifică a impactului asupra mediului. Instalarea de echipamente de energie solară cu o capacitate de până la 50kW, inclusiv pentru persoanele fizice care produc energie solară pentru consumul propriu, va beneficia de un acord tacit după o lună de la depunerea cererii, cu condiția să nu existe probleme legate de siguranța, stabilitatea și fiabilitatea rețelei.

Retehnologizarea centralelor electrice pe bază de energie din surse regenerabile

Consiliul a convenit asupra unui termen maxim de șase luni pentru procesul de acordare a autorizațiilor pentru retehnologizarea proiectelor, termen care include toate evaluările de mediu relevante. În cazul în care retehnologizarea are ca rezultat o creștere cu până la 15% a capacității centralei electrice, racordările la rețea vor fi permise în termen de trei luni.

Pompele de căldură

Statele membre au convenit asupra unui termen de o lună pentru instalarea pompelor de căldură sub 50MW și de trei luni în cazul pompelor de căldură cu sursă sol. Pentru anumite categorii de pompe de căldură, racordările la rețeaua de transport sau de distribuție vor fi permise în urma notificării. Statele membre pot exclude anumite zone sau structuri din motive legate de protecția patrimoniului cultural, de interese de apărare națională sau de siguranța națională.

Interesul public superior

Consiliul a convenit că planificarea, construcția și exploatarea centralelor și instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile sunt considerate de interes public superior. Aceasta va permite acestor proiecte să beneficieze de o evaluare simplificată pentru o serie de obligații de mediu incluse în directive specifice ale UE. Statele membre au adăugat posibilitatea de a limita aplicarea acestor dispoziții la anumite părți ale teritoriului lor, la anumite tipuri de tehnologii sau proiecte.

Consiliul a convenit că perioada în care centralele, racordările lor la rețea și infrastructura de rețea necesară aferentă sunt construite sau retehnologizate nu ar trebui să fie luată în considerare în aceste termene. De asemenea, a clarificat faptul că statelor membre li se va permite să scurteze și mai mult termenele pentru procesul de acordare a autorizațiilor.

Consiliul a convenit să ofere statelor membre posibilitatea de a aplica norme de autorizare mai rapide pentru cererile de autorizare în curs.

Regulamentul va fi valabil timp de 18 luni, după care Comisia va analiza oportunitatea prelungirii sale.

Context și etapele următoare

Regulamentul urmează să fie adoptat în mod oficial de către Consiliu, împreună cu un acord cu privire la propunerea privind un mecanism de corecție a pieței în cadrul următoarei reuniuni extraordinare a Consiliului Energie.
Comisia și-a prezentat propunerea la data de 9 noiembrie, în temeiul articolului 122 din Tratatul privind funcționarea UE, conceput pentru situații de urgență. Propunerea a dat curs concluziilor Consiliului European din 20 și 21 octombrie 2022, prin care s-a solicitat accelerarea și simplificarea procedurilor de autorizare pentru a accelera introducerea surselor regenerabile de energie. Aceasta s-a bazat de asemenea pe planul REPowerEU prezentat de Comisie la data de 18 mai 2022.

Propunerea reflectă dispozițiile convenite în cadrul abordării generale a Consiliului cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, care face în prezent obiectul discuțiilor dintre Parlament și Consiliu. Scopul său este de a accelera autorizarea surselor regenerabile de energie pe termen scurt și în mod temporar, până la intrarea în vigoare a dispozițiilor Directivei privind energia din surse regenerabile.

Energia din surse regenerabile poate reduce cererea UE de combustibili fosili și, datorită costurilor operaționale scăzute, creșterea capacității de energie regenerabilă din sistemul energetic al UE poate asigura reducerea prețurilor la energie. Cu toate acestea, procedurile administrative lungi și complexe reprezintă adesea un obstacol care afectează rapiditatea și amploarea investițiilor în sursele regenerabile de energie și în infrastructura aferentă.

Sursa: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/24/eu-to-speed-up-permitting-process-for-renewable-energy-projects/

Din aceeași categorie