Alianța pentru Natură este membru al Convenției primarilor privind Clima și Energia

În data de 15 iunie 2021, Alianța pentru Natură a aderat la Convenția primarilor privind Clima și Energia, devenind prima organizație non-guvernamentală din România oficial acceptată ca membru al acestei instituții fondată de Comisia Europeană în anul 2008.
În calitate de suporter al Convenției primarilor privind Clima și Energia, Alianța pentru Natură asigură consultanță pentru atragerea de fonduri de investiții direct de la Bruxelles, complementar cu fondurile deja accesate prin programele operaționale specifice (POIM, PNRR etc.), asigură elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC) pentru 2050, în scopul aderării în calitate de semnatar (primăriile) sau coordonator (consiliile județene) al Convenției primarilor privind Clima și Energia.

https://www.conventiaprimarilor.eu/about-ro/cov-community-ro/supporters-ro/overview-supporter-ro.html?scity_id=28632

Convenția primarilor aduce laolaltă toate nivelurile de guvernanță, precum și organizațiile, agențiile și asociațiile de sprijin relevante pentru a se alătura inițiativei și a ajuta la accelerarea acțiunilor locale privind clima și energia.

Autoritățile locale au un rol central în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Participarea la Convenția primarilor privind clima și energia le sprijină în aceste demersuri, oferindu-le recunoașterea, resursele și oportunitățile de stabilire de relații necesare pentru a duce angajamentele lor în materie de energie și climă la următorul nivel.

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima.

Semnatarii Convenției primarilor găsesc numeroase motive de a se alătura inițiativei, printre care:

 • Cooperare și un sprijin sporit din partea autorităților naționale și subnaționale
 • O recunoaștere și o vizibilitate ridicate la nivel internațional pentru acțiunile autorității locale privind clima și energia
 • Ocazia de a contribui la modelarea politicii UE în domeniul climei și al energiei
 • Angajamente credibile prin evaluarea și monitorizarea progreselor
 • Oportunități financiare mai bune pentru proiectele lor locale privind clima și energia
 • Modalități inovatoare de a stabili noi contacte, de a face schimb de experiență și de a consolida capacitățile prin evenimente regulate, înfrățiri, webinarii sau discuții online
 • Sprijin practic (serviciul de asistență), materiale și instrumente de îndrumare
 • Acces rapid la „know-how-ul de excelență” și la studii de caz inspiratoare
 • Facilitarea autoevaluării și a schimburilor inter pares prin șabloane comune de monitorizare și raportare
 • Cadru de referință flexibil pentru acțiuni, adaptabil în funcție de nevoile locale

Coordonatorii Convenției se pot angaja să sprijine semnatarii din sfera lor geografică într-o mulțime de moduri diferite. Inclusiv promovarea Convenției primarilor, sprijin tehnic și/sau financiar pentru elaborarea și implementarea planurilor de acțiune privind energia durabilă și clima, stabilirea de relații între semnatarii Convenției. Orice autoritate publică care se angajează oficial să ofere îndrumare strategică și sprijin financiar și tehnic semnatarilor Convenției va fi recunoscută oficial drept coordonator al Convenției.

Suporterii Convenției sunt definiți ca organizații non-profit (asociații de autorități locale și regionale, rețele, agenții de energie locale și regionale etc.) având capacitatea de a promova Convenția primarilor și de a mobiliza și sprijini membrii lor și/sau administrațiile locale pentru îndeplinirea obiectivelor Convenției primarilor. Aceștia acționează în cadrul teritoriilor lor și în domeniile lor de expertiză (de ex. energie, mediu, apă, aer etc.) și la diferite niveluri de guvernanță (de ex. european, național, regional sau local) pentru a promova inițiativa Convenția primarilor și a sprijini semnatarii acesteia. Suporterii Convenției au cunoștințe aprofundate despre cadrul normativ, legislativ și financiar în care operează – fie la nivel local, regional, național sau european – și au o plasare ideală pentru a le oferi semnatarilor o consiliere adaptată și pentru a identifica sinergiile cu inițiativele existente.

Alianța pentru Natură dorește să creeze, atât la nivel național cât și european, bio-comunități care să fie dedicate noului mod de dezvoltare durabilă și economie sustenabilă necesar protejării mediului și populației afectate de schimbările climatice.

Bio-comunitățile care au finalizat formalitățile de aderare cu suportul Alianței pentru Natură:

România

Coordonatori:

 1. Consiliul Județean Neamț – data aderării: 22.12.2021

Semnatari:

 1. Costinești, județul Constanța – data aderării: 20.08.2021
 2. Mioveni, județul Argeș – data aderării: 26.08.2021
 3. Țițești, județul Argeș – data aderării: 08.10.2021
 4. Schitu Golești, județul Argeș – data aderării: 21.12.2021
 5. Murfatlar, județul Constanța – data aderării: 25.11.2021
 6. Rucăr, județul Argeș – data aderării: 08.02.2022
 7. Stâlpeni, județul Argeș – data aderării: 24.02.2022

Republica Moldova

Coordonatori:

 1. Consiliul Raional Criuleni – data aderării: 12.11.2021

Semnatari:

 1. Criuleni, raionul Criuleni – data aderării: 12.11.2021
 2. Puțintei, raionul Orhei – data aderării: 10.12.2021

I Alianța pentru Natură, în calitate de suporter al Convenției primarilor privind Clima și Energia, asigură consultanță pentru elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC) pentru 2050, în scopul aderării în calitate de semnatar (primăriile) sau coordonator (consiliile județene) al Convenției primarilor privind Clima și Energia, acțiune necesară în vederea atragerii de fonduri direct de la Bruxelles.