Platformă online concepută ca un „centru de informații all-in-one” pentru elevi, părinți și profesori

O companie tehnologică cu sediul în SUA oferă părinților, profesorilor, administratorilor școlilor și elevilor înșiși posibilitatea să colaboreze, pentru a-i ajuta pe elevi să rămână pe drumul cel bun. Compania, denumită Schoolytics, a dezvoltat o platformă care monitorizează notele, termenele limită pentru sarcinile școlare și absențele, în mod individual, pentru fiecare elev. Programul Schoolytics este utilizat în prezent în peste 500 de școli. Platforma include afișaje separate pentru elevi, părinți, profesori și administratorii școlii. În timp ce afișajele pentru părinți și elevi prezintă temele și notele, cele pentru profesori prezintă…

citește mai mult...

Propunere de reorganizare a cercetării românești: aplicarea principiului lui Haldane în cercetarea românească

Premiza: România are un foarte bun potențial științific pe care, deși contribuie net la fondurile de cercetare europene [1,2,3], nu reușește să-l valorifice. Starea de fapt: Subfinanțarea cronică este doar o parte a problemei. Mai serioasă pare să fie incapacitatea guvernelor succesive de a gestiona și de a distribui eficient și competitiv fondurile pentru cercetare. Articolul din Legea Educației Naționale care prevede că „pentru activitatea de cercetare științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din PIB al anului respectiv” [L1/2011 art. 8] nu a fost niciodată…

citește mai mult...