Apel

ALIANȚA PENTRU NATURĂ, pe lângă structurile județene, a cooptat specialiști din diverse domenii, care au drept obiective protecția mediului, dezvoltarea durabilă și activitatea sustenabilă, și care sunt organizați în Departamente de specialitate (Energie, Programe de Mediu, Finanțări, Acțiuni Civice de Mediu, Agricultură Ecologică, IT, Medicină etc).

Concret, propunem încheierea de parteneriate între ALIANȚA PENTRU NATURĂ și instituțiile administrației publice (primării, consilii județene), în domeniul programelor de mediu și conexe, care să aibă ca obiect, pe termen scurt și mediu, următoarele direcții concrete de colaborare:

1. Elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC), parte a New Green Deal, pentru 2030, în calitate de membru semnatar (primăriile) sau coordonator (consiliile județene) al Convenției primarilor privind Clima și Energia, acțiune necesară în vederea atragerii de fonduri direct de la Bruxelles pentru următoarele domenii:

1.1. Eficiența energetică în clădirile publice și crearea de programe pentru clădirile cu destinație de locuință colectivă (blocuri de locuințe);
1.2. Producție de energie din surse regenerabile;
1.3. Transport verde (e-Mobility);
1.4. Alte teme de dezvoltare durabilă (soluții smart city, telemedicină etc).

2. Parteneriat pentru montarea de panouri foto-voltaice pe clădiri de interes public (școli, grădinițe, sedii etc). Finanțarea este asigurată integral de ALIANȚA PENTRU NATURĂ.
3. Parteneriat în vederea diminuării amprentei de carbon prin dotarea cu autoturisme 100% electrice și stații de încărcare. Finanțarea este asigurată integral de ALIANȚA PENTRU NATURĂ.
4. Parteneriat pentru aplicarea de noi tehnologii în lupta împotriva COVID-19, prin folosirea în spațiile de birouri, săli de clasă, mijloace de transport în comun, săli de așteptare, cabinete medicale etc. a sistemelor de ionizare bipolară, unicat în România. Echipamentele sunt mobile, cu un cost redus de montaj și întreținere, dar cu o eficacitate foarte mare. Putem monta aceste sisteme și în scop demonstrativ. Finanțarea este asigurată integral de ALIANȚA PENTRU NATURĂ.
5. Consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de mediu, dezvoltare durabilă și activitate sustenabilă, din alte surse decât cele provenite de la UE prin programele naționale de finanțare.
6. Consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de cercetare/dezvoltare în domeniul mediului și a ramurilor conexe.
7. Acțiuni comune de ecologizare.

ALIANȚA PENTRU NATURĂ oferă consultanță în vederea aderării la Convenția primarilor privind Clima și Energia, realizarea documentației-angajament ca suport pentru finanțare, accesare finanțări, implementare finanțări, asistență post-finanțare. ALIANȚA PENTRU NATURĂ face parte dintre suporterii Convenției primarilor privind Clima și Energia din Europa, asumându-și rolul de a promova Convenția și de a mobiliza și sprijini administrațiile locale pentru îndeplinirea obiectivelor Convenției primarilor.

Link website Convenția primarilor privind Clima și Energia:
https://www.conventiaprimarilor.eu/ro/