Apel

ALIANȚA PENTRU NATURĂ este o organizație neguvernamentală, nonprofit, cu organizare internă atât la nivel național cât și internațional, fiind înființată în scopul promovării valorilor europene cuprinse în Pactul Verde European (European Green Deal), precum și pentru sprijinirea comunităților locale în vederea accesării de fonduri de investiții pentru dezvoltare locală durabilă și pentru realizarea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050.

Pe lângă structurile județene, ALIANȚA PENTRU NATURĂ, a cooptat specialiști din diverse domenii, care au drept obiective protecția mediului, dezvoltarea durabilă și activitatea sustenabilă, și care sunt organizați în Departamente de specialitate (Energie, Programe de Mediu, Finanțări, Acțiuni Civice de Mediu, Agricultură Ecologică, IT, Medicină etc).

Cu toate că este înființată recent, în luna februarie 2021, APN a reușit să devină singurul ONG din România acceptat ca și Consultant (Suporter) de către Convenția Primarilor privind Clima și Energia. APN a început să acorde consultanță și sprijin comunităților locale, reușind ca până în prezent, să promoveze la Bruxelles bio-comunități care au aderat la valorile Convenției primarilor privind Clima și Energia. Aceasta afiliere dă posibilitatea comunităților locale să acceseze fonduri de investiții direct de la Bruxelles, fără intervenția sau aprobarea unităților de management din România. La nivel național, suntem singura organizație care oferim acest tip de consultanță.

Concret, propunem încheierea de parteneriate între ALIANȚA PENTRU NATURĂ și instituțiile administrației publice (primării, consilii județene), în domeniul programelor de mediu și conexe, care să aibă ca obiect, pe termen scurt și mediu, următoarele direcții concrete de colaborare:

1. Elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC), parte a New Green Deal, pentru 2030, în calitate de membru semnatar (primăriile) sau coordonator (consiliile județene) al Convenției primarilor privind Clima și Energia, acțiune necesară în vederea atragerii de fonduri direct de la Bruxelles pentru următoarele domenii:

1.1. Eficiența energetică în clădirile publice și crearea de programe pentru clădirile cu destinație de locuință colectivă (blocuri de locuințe);
1.2. Producție de energie din surse regenerabile;
1.3. Transport verde (e-Mobility);
1.4. Alte teme de dezvoltare durabilă (soluții smart city, telemedicină etc).

2. Parteneriat pentru înființarea de parcuri solare și pentru montarea de panouri foto-voltaice pe clădiri de interes public (școli, grădinițe, sedii etc). Finanțarea este asigurată integral de ALIANȚA PENTRU NATURĂ.
3. Parteneriat în vederea diminuării amprentei de carbon prin dotarea cu autoturisme 100% electrice și stații de încărcare. Finanțarea este asigurată integral de ALIANȚA PENTRU NATURĂ.
4. Consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de mediu, dezvoltare durabilă și activitate sustenabilă, din alte surse decât cele provenite de la UE prin programele naționale de finanțare.
5. Consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de cercetare/dezvoltare în domeniul mediului și a ramurilor conexe.
6. Acțiuni comune de ecologizare.

ALIANȚA PENTRU NATURĂ oferă consultanță pentru aderarea la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, elaborarea sau actualizarea documentației necesare pentru finanțare, accesare finanțări, implementare proiecte, asistență post-finanțare.

ALIANȚA PENTRU NATURĂ dorește să creeze, atât la nivel național cât și european, bio-comunități care să fie dedicate noului mod de dezvoltare durabilă și economie sustenabilă necesar protejării mediului și populației afectate de schimbările climatice.

Bio-comunitățile care au finalizat formalitățile de aderare cu suportul Alianței Pentru Natură:

România

Coordonatori:

  1. Consiliul Județean Neamț – data aderării: 22.12.2021

Semnatari:

  1. Costinești, județul Constanța – data aderării: 20.08.2021
  2. Mioveni, județul Argeș – data aderării: 26.08.2021
  3. Țițești, județul Argeș – data aderării: 08.10.2021
  4. Schitu Golești, județul Argeș – data aderării: 21.12.2021
  5. Murfatlar, județul Constanța – data aderării: 25.11.2021

Republica Moldova

Coordonatori:

  1. Consiliul Raional Criuleni – data aderării: 12.11.2021

Semnatari:

  1. Criuleni, raionul Criuleni – data aderării: 12.11.2021
  2. Puțintei, raionul Orhei – data aderării: 10.12.2021

Link website Convenția primarilor privind Clima și Energia: https://www.conventiaprimarilor.eu/ro/