Ce este o „clădire pozitivă energetic”?

Rețeaua franceză Global Buildings Performance Network (GBPN) a dezvoltat un spectru de criterii pentru a defini și identifica clădirile pozitive energetic. Acest lucru poate fi aplicat în toate contextele geografice și, de asemenea, ia în considerare clădirile pozitive energetic din vecinătate. Criteriile fac parte dintr-un cadru care oferă o metodologie sistematică pentru evaluarea diferitelor abordări ale proiectării clădirilor pozitive energetic. Gradul de flexibilitate oferit de această abordare facilitează utilizarea diferitelor strategii de proiectare și ilustrează gradele diferite de ambiție în proiectarea clădirilor pozitive energetic. Metodologia presupune că toate clădirile sunt conectate la o rețea electrică.

Criteriile elaborate descriu principalele aspecte sau caracteristici ale clădirilor cu energie pozitivă. Criteriile includ:

Condiții limităLimitele sistemului
Balanța energeticăElementele balanței energetice
Perioada analizată
Eficiența energetică (măsurile de reducere a consumului)
Alimentarea cu energie (elementele considerate pentru calculul balanței energetice)
Cerințele de calcul al balanței energetice
Verificarea eficienței energeticeVerificarea datelor de funcționare/comparație statistică cu clădiri similare

Au fost definite cinci „tipuri” sau „cazuri” de clădiri pozitive energetic. Fiecare dintre aceste cazuri stabilește niveluri diferite de strictețe legate de îndeplinirea criteriilor enumerate mai sus. Cele cinci cazuri de clădiri pozitive energetic sunt definite în tabelul de mai jos.

 1. Cazul ideal (clădire cu amprentă energetică zero)
  „Clădirea cu amprentă energetică zero” este o clădire pozitivă din punct de vedere energetic, care produce mai multă energie din surse regenerabile decât consumă pentru a atinge niveluri de confort adecvate*. Surplusul trebuie să acopere energia utilizată în timpul construcției clădirii.
 2. Cazul ambițios (clădire total pozitivă din punct de vedere energetic)
  O „clădire total pozitivă din punct de vedere energetic” este o clădire care produce mai multă energie din surse regenerabile decât consumă pentru a atinge niveluri de confort adecvate*. O clădire total pozitivă din punct de vedere energetic poate fi distinsă de o „clădire pozitivă din punct de vedere energetic” prin faptul că include toate tipurile de energie utilizate în clădire.
 3. Cazul holistic (clădire pozitivă din punct de vedere energetic)
  O „clădire pozitivă din punct de vedere energetic” este o clădire care produce mai multă energie din surse regenerabile decât consumă (excluzând consumatorii electrici alimentați de la prize) pentru a atinge niveluri adecvate de confort termic.
 4. Cazul aspirațional (clădire cu energie zero net)
  O „clădire cu energie zero net” este o clădire care, în general, produce atâta energie din surse regenerabile pe cât consumă pentru a atinge niveluri adecvate de confort termic.
 5. Cazul de bază (clădire cu energie aproape zero net)
  O „clădire cu energie aproape zero net” este o clădire cu un consum de energie extrem de redus, care este aproape de realizarea criteriului „energie zero net”.

Se intenționează ca proiectele individuale să fie evaluate utilizând aceste criterii, iar rezultatele evaluării să ajute la clasificarea proiectelor existente pe baza nivelului lor de ambiție. Rezultatele analizei vor fi ilustrate folosind o diagramă similară celei de mai jos. Un circuit complet închis de culoare verde închis ilustrează „cazul ideal” – clădire cu amprentă energetică zero. Cu toate acestea, o clădire poate obține rezultate maxime pentru o categorie, dar nu pentru alta. Această clasificare va sprijini identificarea exemplelor de bune practici, evidențiind în același timp clădirile care au făcut progrese semnificative într-un anumit aspect al proiectării, dar care ar putea fi benefice pentru proiectarea clădirilor viitoare dacă sunt completate de alte soluții progresive și integrate.

Sursa: https://tools.gbpn.org/positive-energy-buildings/overall-performance-values-building-codes

Din aceeași categorie