UN Climate Change – Raport complet de sinteză NDC: unele progrese, totuși o mare îngrijorare

UN Climate Change a publicat în 17.09.2021 o sinteză a planurilor de acțiune climatică, așa cum au fost prezentate în contribuțiile determinate la nivel național (NDC) ale țărilor lumii. Raportul de sinteză NDC indică faptul că, deși există o tendință clară de reducere în timp a emisiilor de gaze cu efect de seră, națiunile trebuie să își dubleze de urgență eforturile climatice pentru a preveni creșterea temperaturii globale dincolo de obiectivul Acordului de la Paris de mult sub 2˚C – în mod ideal 1,5˚C – până la sfârșitul secolului.

Raportul de sinteză a fost solicitat de părțile la Acordul de la Paris pentru a le ajuta în evaluarea progresului acțiunii climatice înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP26) din noiembrie, care va avea loc la Glasgow, în Scoția.

Raportul include informații de la toate cele 191 de părți ale Acordului de la Paris, pe baza celor mai recente contribuții determinate la nivel național disponibile în registrul intermediar NDC la 30 iulie 2021, inclusiv informații din 86 de NDC-uri actualizate sau noi, prezentate de 113 părți. NDC-urile noi sau actualizate acoperă aproximativ 59% din părțile la Acordul de la Paris și reprezintă aproximativ 49% din emisiile globale de GES.

Pentru grupul de 113 părți cu NDC noi sau actualizate, se estimează că emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea cu 12% în 2030 față de 2010. Acesta este un pas important către reducerile identificate de Grupul interguvernamental pentru schimbări climatice (IPCC), care a estimat că limitarea temperaturii medii globale la 1,5˚C necesită o reducere a emisiilor de CO2 de 45% în 2030 sau o reducere de 25% până în 2030 pentru a limita încălzirea la 2˚C.

În cadrul grupului de 113 părți, 70 de țări au indicat obiective privind neutralitatea carbonului la mijlocul secolului. Acest obiectiv ar putea duce la reduceri și mai mari ale emisiilor, de aproximativ 26% până în 2030 comparativ cu 2010.

Felicit toate părțile care au depus NDC-uri actualizate sau noi„, a declarat Patricia Espinosa, secretar executiv al UN Climate Change. „Sinteza arată că țările fac progrese către obiectivele de temperatură ale Acordului de la Paris. Aceasta înseamnă că mecanismul încorporat susținută de Acordul de la Paris pentru a permite o creștere treptată a ambiției funcționează”, a adăugat ea.

Un număr considerabil de NDC-uri din țările în curs de dezvoltare conțin angajamente condiționale de reducere a emisiilor, care pot fi puse în aplicare numai cu acces la resurse financiare îmbunătățite și la alte tipuri de sprijin. Raportul sugerează că implementarea completă a acestor componente ar putea permite ca emisiile globale să înregistreze un vârf până în 2030. În ceea ce privește acțiunile de adaptare, care sunt de asemenea prevăzute în multe dintre NDC-urile disponibile, sprijinul este deosebit de important.

Acest lucru arată cât de importantă este problema sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să limităm creșterea emisiilor cât mai curând posibil înainte de 2030 și să sprijinim țările în curs de dezvoltare în vederea consolidării rezistenței la schimbările climatice. Angajamentul de a mobiliza 100 miliarde USD anual până în 2020 a fost esențial pentru consolidarea acțiunilor climatice din partea țărilor în curs de dezvoltare. Angajamentul care a fost luat în procesul UNFCCC în urmă cu mai bine de 10 ani nu a fost încă îndeplinit. Este timpul să ne respectăm angajamentele – COP26 este locul potrivit pentru a face acest lucru. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de acest sprijin pentru a acționa cât mai ambițios posibil”, a îndemnat doamna Espinosa.

Raportul conține, de asemenea, câteva constatări îngrijorătoare. NDC-urile disponibile ale tuturor celor 191 de părți, împreună, implică o creștere considerabilă a emisiilor globale de GES în 2030 comparativ cu 2010, de aproximativ 16%. Conform ultimelor analize IPCC, o astfel de creștere, cu excepția cazului în care se iau măsuri imediat, poate duce la o creștere a temperaturii de aproximativ 2,7˚C până la sfârșitul secolului.

Creșterea cu 16% este un motiv imens de îngrijorare. Este în contrast puternic cu solicitările bazate științific de reducere rapidă, susținută și pe scară largă a emisiilor pentru a preveni consecințele și suferințele climatice cele mai severe, în special asupra celor mai vulnerabili, din întreaga lume”, a spus doamna Espinosa. „Raportul arată în mod clar – cadrul NDC ajută părțile să avanseze spre îndeplinirea angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris”, a adăugat ea.

Espinosa a precizat că părțile pot trimite NDC-uri sau pot actualiza NDC-uri deja depuse în orice moment, inclusiv în perioada preliminară COP26. Pentru a se asigura că COP va avea la dispoziție cele mai recente informații, UN Climate Change va publica o actualizare care va include toate NDC-urile transmise până în 12 octombrie 2021. Actualizarea este planificată să fie publicată pe 25 octombrie 2021.

Știind cât de mult se lucrează pentru îmbunătățirea NDC-urilor, apelez din nou la toate părțile care nu au făcut încă acest lucru să trimită NDC-uri noi sau actualizate. Chiar și acele părți care au trimis deja au, de asemenea, posibilitatea de a-și revizui NDC-urile pentru a-și crește nivelul de ambiție. Timpul rămas până la COP26 este scurt, dar sper să mai vedem încă multe alte NDC-uri”, a spus doamna Espinosa.

Alok Sharma, președintele viitoarei Conferințe ONU COP26, a declarat: „Acest raport este clar: acțiunea climatică ambițioasă poate conduce la evitarea celor mai devastatoare efecte ale schimbărilor climatice, dar numai dacă toate națiunile acționează împreună. Acele națiuni care au prezentat planuri climatice noi și ambițioase înclină deja curba emisiilor în jos până în 2030. Dar fără acțiuni din partea tuturor țărilor, în special a celor mai mari economii, aceste eforturi riscă să fie în zadar. Putem schimba cursul istoriei în bine. Putem și trebuie să acționăm, pentru noi înșine, pentru comunitățile vulnerabile și pentru generațiile viitoare”, a spus el.

NDC-urile noi sau actualizate arată o îmbunătățire semnificativă a calității informațiilor prezentate, atât pentru atenuare, cât și pentru adaptare, și tind să se alinieze cu obiectivele mai largi de dezvoltare pe termen lung, reducerea emisiilor, realizarea neutralității carbonului, procesele naționale privind legislația/reglementările/planificarea și cu alte cadre internaționale, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). În plus, actorii nestatali și alte părți interesate devin mai implicate în procesele de planificare și implementare a NDC.

Președintele COP25, Carolina Schmidt, a declarat: „Felicit țările care au depus eforturi pentru a-și alinia noile NDC cu ceea ce ne cere știința. Dar acest efort trebuie făcut de toate părțile. Fac un apel explicit, în special către principalii emitenți, pentru a-și îndeplini angajamentele, astfel încât împreună să putem preveni creșterea temperaturii cu peste 1,5˚C. Raportul IPCC ne arată că putem realiza acest obiectiv, dar numai dacă lucrăm cu toții decisiv în această direcție”.

Sursa: https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern

Din aceeași categorie