Scenariul „Zero Net până în 2050” elaborat de Agenția Internațională pentru Energie – partea I

Scenariul de emisii zero net până în 2050 (NZE – „Net‐Zero Emissions by 2050 Scenario„) arată ce este necesar pentru ca sectorul energetic global să atingă emisii zero net de CO2 până în 2050. Pe lângă reducerile corespunzătoare ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din afara sectorului energetic, aceasta este în concordanță cu limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C (cu o probabilitate de 50%).

În NZE, emisiile globale de CO2 legate de energie și procese industriale vor scădea cu aproape 40% între 2020 și 2030 și vor ajunge la zero net în 2050. Accesul universal la energie durabilă se va realiza până în 2030. Se prevede o reducere de 75% a emisiilor de metan din consumul de combustibili fosili până în 2030. Aceste schimbări au loc în timp ce economia globală se va dubla până în 2050 și populația globală va crește cu 2 miliarde.

Aprovizionarea totală cu energie va scădea cu 7% între 2020 și 2030 în NZE și va rămâne în jurul acestui nivel până în 2050. Energia solară și eoliană vor deveni sursele principale de energie electrică la nivel global înainte de 2030 și vor furniza aproape 70% din producția globală în 2050. Utilizarea tradițională a bioenergiei va fi eliminată treptat până în 2030.

Cererea de cărbune va scădea cu 90% până la mai puțin de 600 Mtce în 2050, petrolul va scădea cu 75% până la 24 mb/zi, iar gazele naturale vor scădea cu 55% până la 1 750 bcm. Combustibilii fosili care rămân în 2050 vor fi utilizați în producția de bunuri neenergetice unde carbonul este încorporat în produs (cum ar fi materialele plastice), în instalațiile cu captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS) și în sectoare în care opțiunile tehnologice pentru emisii reduse nu sunt valide.

Eficiența energetică, energia eoliană și solară vor asigura circa jumătate din economiile de emisii până în 2030 în NZE. Acestea vor continua să asigure reducerea emisiilor după 2030, dar în perioada până în 2050 va crește electrificarea, utilizarea hidrogenului și desfășurarea CCUS, pentru care nu toate tehnologiile sunt disponibile pe piață astăzi și acestea vor asigura mai mult de jumătate din economiile de emisii între 2030 și 2050. În 2050, se prevede eliminarea a 1,9 Gt de CO2 în NZE și o cerere de 520 milioane de tone de hidrogen cu conținut scăzut de carbon. Schimbările comportamentale ale cetățenilor și întreprinderilor vor elimina emisii de 1,7 Gt CO2 în 2030, vor plafona cererea de energie și vor facilita tranzițiile spre energie curată.

Investițiile anuale din sectorul energetic, care au înregistrat în medie 2,3 trilioane USD la nivel global se vor ridica la 5 trilioane USD până în 2030 în NZE. Ca pondere în PIB-ul global, investiția medie anuală în energie până în 2050 în NZE va fi cu circa 1% mai mare decât în prezent.

Din aceeași categorie

Leave a Comment